Reilu kauppa vaatii järjestöjen kanssa oikeudenmukaista ekologista siirtymää

Reilu kauppa ry ja 63 muuta suomalaista järjestöä esittelevät Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanjassa yhteistyössä laaditut oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet. Kampanja kutsuu kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan periaatteisiin.

Mukana kampanjassa ovat muun muassa Soste, Amnesty International, Greenpeace, Marttaliitto, SAK, STTK sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Haluamme lopettaa kiistelyn siitä, tehdäänkö tieteenmukaiset ilmasto- ja luontokatotoimet. Ne on tehtävä. Eduskuntavaaleissa on keskusteltava siitä, miten tarvittavien toimien oikeudenmukaisuus varmistetaan, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

– Suomi ja suomalaiset hyötyvät monella tapaa ekologisesta siirtymästä. Nyt tulee kuitenkin varmistaa, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana, muistuttaa SAK:n Jarkko Eloranta.

Katse tulee kääntää myös maailman haavoittuvimmassa asemassa oleviin, joita ilmastokriisi kurittaa kovimmin.

Kestävämpään tuotantoon siirtyminen edellyttää hallituksilta ja yrityksiltä investointeja, joilla mahdollistetaan elämiseen riittävät ansiot tuotantoketjujen alkupäässä.

– Kestävämpään tuotantoon siirtyminen edellyttää hallituksilta ja yrityksiltä investointeja, joilla mahdollistetaan elämiseen riittävät ansiot tuotantoketjujen alkupäässä, sanoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Käytännön toimenpiteenä kestävän tuotannon ja oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi Reilu kauppa vaatii yritysvastuusääntelyä.

– Suomeen ja EU:hun tarvitaan kunnianhimoinen yritysvastuulaki, joka velvoittaa yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista ja ympäristöstä kaikessa toiminnassaan ja arvoketjuissaan, Sivonen sanoo.

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet koostuvat kymmenestä kohdasta. Periaatteissa vaaditaan muun muassa tulevat sukupolvet huomioivia etupainotteisia ilmasto- ja luontokatotoimia, siirtymäaloilla työskentelevien ihmisten tunnistamista ja tukemista, osaamiseen panostamista sekä kustannusten oikeudenmukaista jakoa.

Periaatteissa painotetaan myös siirtymän suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi nyt käsillä oleva energiakriisi vauhdittaa siirtymää pois fossiilisista, mutta sen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventäminen on ollut haasteellista. Jatkossa kriisejä voi tulla lisää, ja niihin tulee varautua. Myös hitaammin etenevät muutosprosessit vaativat etukäteissuunnittelua.

Kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin kampanjan sivulla oikeudenmukainensiirtyma.fi