Yritykset vastasivat Tunneketjusi-haasteeseen

Reilu kauppa ry keräsi yhdessä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK) ja Eettisen kaupan puolesta ry:n kanssa nimiä #Tunneketjusi-haasteeseen. Yli 7 000 ihmistä osallistui allekirjoittamalla joko kampanjakortin tai verkkosivuilla olleen lomakkeen vedotakseen Suomessa toimiviin elintarvike-, tekstiili- ja ravitsemusalan yrityksiin.

Haasteen allekirjoittajat ilmoittavat haluavansa vastuullisesti tuotettua ruokaa ja tekstiileitä sekä esittävät yrityksille toiveen kertoa, mistä niiden raaka-aineet ja tuotteet tulevat ja miten yritykset varmistavat, että työntekijöitä ja ympäristöä kohdellaan hyvin.


Julkaisemme tässä yrityksiltä saamiamme vastauksia.

Ben & Jerry´s

Me Ben & Jerry’sillä haluamme valmistaa parasta mahdollista jäätelöä, mahdollisimman mukavalla tavalla. Uskomme, että herkkujäätelö maistuu parhaimmalta silloin, kun se on valmistettu ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä kunnioittaen.

Toteuttaaksemme arvopohjaista hankintaa jokaisessa jäätelöpurkissa teemme yhteistyötä niin paikallisten kuin kansainvälisten kumppanien kanssa. Maito ja kerma tulevat läheltä tehdastamme omaan Caring Dairy -ohjelmaamme kuuluvilta tiloilta, joilla keskitytään eläinten hyvinvointiin, hiilidioksidipäästöihin ja työntekijöille maksettuun palkkaan. Faniemme tuntemista herkkupaloista esimerkiksi kaikki browniet tulevat Greyston Bakerystä, joka auttaa vaikeasti työllistyviä ihmisiä saaman työpaikan. Kehitysmaiden pienviljelijöiden elämänlaatua haluamme auttaa parantamaan hankkimalla kaikki mahdolliset raaka-aineet Reilun kaupan kautta, mistä kertoo jokaisen jäätelöpurkkimme kyljessä oleva Reilun kaupan merkki.

Dressmann

Olemme olleet osa Norjan Ethical Trading Initiative -järjestöä (IEH) vuodesta 2003.  Teemme joka vuosi raportin ETI:lle pyrkimyksistämme parantaa toimitusketjumme työ- ja ympäristöolosuhteita.

Dressmann, osana Varneria, on perustanut paikallisia toimistoja neljään hankinta- ja tuotantomaahan: Kiinaan, Bangladeshiin, Intiaan ja Turkkiin.

Tehtaiden tasoa arvioidaan tehdasvierailuilla, tapaamisissa, asiakirjojen tarkastuksilla ja auditoinneilla. Tarkastuksia tekee sekä kolmannen osapuolen auditoijat että sisäinen CSR-henkilökuntamme.

Kaikilla tuotantomme parissa työskentelevillä tulee olla oikeus turvallisiin ja hyviin työolosuhteisiin, joissa noudatetaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.

Dressmannilla on tavoitteena lisätä sertifioidun luomupuuvillan sekä BCI-merkityn puuvillan käyttöä. Asetamme tuottajillemme tiukkoja vaatimuksia vedenkäytöstä, kemikaalien käsittelystä, jätteiden käsittelystä ja päästöistä.

Finlayson

Meillä ei ole salaisuuksia. Siksi osallistuimme #Tunneketjusi -haasteeseen. Meille Finlaysonilla on tärkeää, että tiedämme, missä tuotteidemme valmistuksen eri työvaiheet tapahtuvat. Tekstiilialla on kuitenkin valitettavan normaalia, että ei tiedetä, mistä materiaalit tuotteisiin tulevat, tai ketkä kaikki toimijat ovat olleet tuotteiden valmistuksessa mukana. Me emme tyydy tähän, vaan olemme tehneet töitä sen eteen, että tietäisimme mahdollisimman paljon tuotteidemme valmistusvaiheista. Työtä on vielä paljon tehtävänä, mutta kerromme kaiken mitä tiedämme. Voit lukea lisää toimitusketjuistamme täältä.

K-ryhmä

K-ryhmän hankintaketjut ulottuvat ympäri maailman, ja olemme sitoutuneet hankkimaan ja myymään vastuullisesti. Tavoitteemme on, että kaikki työ, jota hankintaketjuissamme tehdään, on työtä, josta maksetaan reilua palkkaa ja joka on tekijälleen turvallista.

Esimerkiksi näillä tavoin olemme tänä vuonna edistäneet hankintaketjujen vastuullisuutta:

– Liityimme mukaan bangladeshilaisten vaatetehtaiden turvallisuutta edistävään Accord-sopimukseen.

– Teimme laajan selvityksen oman avokadonhankintamme vesiriskeistä ja painotamme jatkossa hankintaa yhä vahvemmin alueille, joilla vesiriski on vähäisin.

– Olimme mukana Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksessa, jossa nostettiin erityisesti esiin suomalaisten toimijoiden vaikutusmahdollisuudet maailmalla. Girls Takeoverin innostamana päätimme systematisoida sukupuolten tasa-arvon eteen tehtävää työtä entisestään nostamalla tasa-arvon yhdeksi vastuullisuusohjelmamme tavoitteeksi.

Lidl

Lidlin viidelle eri mantereelle ulottuvat toimitusketjut koostuvat itsenäisistä tavarantoimittajista ja heidän työntekijöistään. Pitkiin toimitusketjuihin liittyy ihmisoikeusriskejä. Erityistä huomiota vaativiksi toimitusketjun osiksi Lidl on tunnistanut käyttötavaroiden ja raaka-aineiden tuotannon riskimaissa – näihin Lidl panostaa negatiivisia ihmisoikeusvaikutuksia ennaltaehkäisevässä työssään.

Kaikki Lidlille käyttötavaroita riskimaissa valmistavat tuotantolaitokset ovat amfori BSCI -auditoituja. Hyväksytty auditointitulos on yhteistyön edellytys. Kymmenen vuoden aikana Lidlille käyttötavaroita valmistaviin tuotantolaitoksiin on tehty jo yli 20 000 kolmannen osapuolen amfori BSCI -auditointia.

Raaka-aineiden tuotantoon liittyviä riskejä pienennetään panostamalla sertifioitujen raaka-aineiden käyttöön. Lidlillä on julkinen sertifiointitavoite kaakaon, kahvin, teen, palmuöljyn, soijan ja kalojen osalta. Lidl kartoittaa jatkuvasti eri raaka-aineiden tuotantoon liittyviä riskejä eri maissa.

Marimekko

Marimekolle on tärkeää, että tuotteemme valmistetaan arvojemme mukaisesti ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Marimekolla on oma kangaspaino Helsingissä, minkä lisäksi tuotteitamme valmisti vuonna 2017 noin 70 toimittajakumppania noin 120 tehtaassa ympäri maailmaa. Noin 70 % tuotteistamme valmistetaan Euroopassa ja 30 % Aasiassa. Valitsemme toimittajakumppanimme huolellisesti, kiinnittäen huomiota myös vastuullisuuskysymyksiin. Osana sopimuksia toimittajakumppanimme sitoutuvat vastuullisuusvaatimuksiimme, jotka sisältävät sekä työolosuhteisiin että ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Vaatimusten noudattamista seurataan kolmannen osapuolen tekemien auditointien ja Marimekon oman henkilökunnan tehdasvierailujen avulla. Toimialamme arvoketjut ovat tyypillisesti pitkiä, minkä vuoksi pyrimme myös jatkuvasti lisäämään toimitusketjun läpinäkyvyyttä sekä osallistumme erilaisiin alamme yhteistyöhankkeisiin.

Meira

Vastuullisuus on Meiran toiminnan kulmakivi, joka näkyy niin tavoitteissa kuin käytännön teoissa läpi koko yrityksen arvoketjun. Meiran vastuullisuusohjelma jaetaan seuraaviin osa-alueisiin: luotettavat tuotteet ja palvelut, ympäristön hyvinvointi ja ihmisten hyvinvointi. Meira ostaa raakakahvinsa MZ Green Coffee Groupiin kuuluvalta hankintayhtiö Cofiroastersilta. Yhdessä Cofiroastersin kanssa varmistamme kahvitoimittajien toiminnan vastuullisuuden näiden kolmen osa-alueen osalta, noudattaen kansainvälisiä sosiaalisen vastuun toimintaperiaatteita. Kahvisertifikaateilla (Reilu kauppa, UTZ, Rainforest Alliance) varmistamme osaltamme koko toimitusketjun vastuullisuuden viljelijältä kuluttajalle. Meira on asettanut tavoitteekseen, että vuonna 2022 100 % raakakahviostoistamme ja siten kuluttajalle tarjotut lopputuotteet ovat sertifioituja tai 3. osapuolen vastuulliseksi varmentamia. Tällä hetkellä suurin osa Meiran kahvista tulee Hondurasista (37 % v. 2017). Siellä Meiran yksittäinen ostoerä koostuu eri kahviosuuskuntien/ kahviyhteenliittymien kahvieristä. Yksittäisen toimijan takana on keskimäärin 400 kahvin tuottajaa. Toimimme Hondurasissa tiiviissä yhteistyössä paikallisen toimijan Boncafen kanssa, joka on muun muassa tukenut koulutoiminnan kehittämistä kahviosuuskunnissa työskentelevien perheiden lapsille. Kulta Katriina Reilun kahvi tulee Hondurasista ja Kolumbiasta.

Paulig

Paulig on tehnyt vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti ja meille kahviemme alkuperän syvällinen tunteminen on hankintamme ja vastuullisuustyömme perusta.

Pauligin hankintaketjujen vastuullisuusohjelman vaatimukset koskevat työoloja, ihmisoikeuksia, ympäristön suojelua ja kestävää viljelyä. Niiden toteuttamiseen meillä on käytössämme useampia työkaluja kuten Pauligin Code of Conduct, sertifioinnit ja muu vastuullisuuden varmentaminen, esim. auditoinnit ja yhteistyöprojektit alkuperämaissa.

Olemme sitoutuneet siihen, että kaikki kahvimme on tämän vuoden loppuun mennessä vastuulliseksi varmennettua eli hankittu tarkoin valittujen kumppanuusohjelmiemme kautta tai niissä on vastuullisuussertifiointi. Kahviostoistamme vuosittain pääosa, noin 80 % tulee Brasiliasta (52 %) ja Kolumbiasta (28 %). Kaikki Pauligin kahvi voidaan jäljittää aina tuottajayhteisöihin ja parhaimmillaan yksittäisiin tuottajiin saakka.

Meille on tärkeää edistää ihmisoikeuksien toteutumista laajasti ja siksi olemme mukana #ykkösketjuun-kampanjassa, jonka tavoitteena on säätää Suomeen laki, joka velvoittaisi kaikki yritykset kartoittamaan ihmisoikeusvaikutuksensa sekä välttämään ja vähentämään kielteisiä vaikutuksia.

Oy Soya Ab / Jalofoods

Jalotofun valmistukseen käytettävää Reilun kaupan luomusoijapapua viljellään Lounais-Brasiliassa, Capaneman alueella. Meillä on vahva sitoumus Gebanan tuottajayhteisöön kuuluvien yli 20 pienviljelijäperheen kanssa. Olemme omasta puolestamme sitoutuneet pitkän tähtäimen yhteistyöhön ja tiedämme olevamme osaltamme mahdollistamassa yhteisön hyvinvoinnin kehitystä. Meidän on helppo vastata #Tunneketjusi-haasteeseen, koska me tunnemme ketjumme.

S-ryhmä

Hankintaketjujen tunteminen, tuotannon vastuullisuuden varmistaminen, ja tuotteiden alkuperän läpinäkyvyys ovat S-ryhmälle keskeinen päämäärä. Arvioimme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden hankintaketjujen ihmisoikeusriskejä, ja pyrimme minimoimaan niitä esimerkiksi sertifioitujen raaka-aineiden, tehdastarkastusten ja toimittaja-arviointien avulla.

Haluamme myös kertoa tuotteiden alkuperästä mahdollisimman läpinäkyvästi ja helposti asiakkaalle. Siksi S-ryhmän Rainbow-, Kotimaista- ja X-tra-sarjojen elintarvikkeiden tuotepakkauksista kerrotaan sekä valmistusmaa, pääraaka-aineen alkuperämaa, että tuotteen valmistajan nimi. Myös omien merkkien käyttötavaratuotteisiin, kuten kodintekstiileihin ja vaatteisiin, merkitään tieto tuotteen valmistusmaasta ja valmistajasta. Lisäksi S-ryhmä julkaisee vuosittain omien merkkien ja oman maahantuonnin tekstiilejä valmistavien tehtaiden nimet.

Tony’s Chocolonely

Länsi-Afrikan kaakaoviljelmillä työskentelee tälläkin hetkellä orjia. Monet heistä ovat lapsia. Tony’s Chocolonely pyrkii muuttamaan tilanteen.
Visiomme on täysin orjatyöstä vapaa suklaa. Kyse ei ole vain omasta suklaastamme, vaan kaikesta suklaasta.
Tony’s Chocolonelyn käyttämien kaakaopapujen alkuperä on täysin jäljitettävissä. Ostamme ne suoraan kumppaniosuuskunniltamme, jotka ovat Norsunluurannikolla Kapatchiva, Ecojad, Socoopacdi ja ECAM ja Ghanassa ABOCFA. Panostamme pitkän aikavälin kumppanuuteen viljelijäosuuskuntien kanssa ja autamme heitä toimimaan ammattimaisemmin. Maksamme kaakaonviljelijöille korkeamman hinnan ja investoimme maatalousosaamiseen ja -koulutukseen. Näin viljelijät voivat parantaa viljelystensä tuottavuutta ja ansaita elannon.
Haluamme, että kaikki suklaan ystävät ovat tietoisia eriarvoisuudesta kaakaon tuotantoketjussa. Yhdessä voimme tehdä kaikesta suklaasta täysin orjatyöstä vapaata.