Vastuullisuus kiinnostaa, mutta ei päädy aina teoiksi  

Joulukuussa 2021 tehty tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat kiinnostuneita tuotteiden vastuullisuudesta ja alkuperästä, mutta vastuullisuuden vaikutus ostopäätökseen jakaa kansaa. Reilun kaupan merkki pitää selvän kärkipaikkansa tunnetuimpana vastuullisuusmerkkinä Suomessa. Reilun kaupan tuotteita säännöllisesti ostavien joukko on myös kasvussa.

Hieman useampi kuin kolme neljästä kokee elintarvikkeiden ja tekstiilien alkuperää ja vastuullisuutta koskevan tiedon kiinnostavaksi ja tärkeäksi itselleen. Naiset ja nuorin ikäryhmä (18–34-vuotiaat) arvioivat vastuullisuutta koskevan tiedon itselleen selvästi kiinnostavammaksi. 

Kuitenkin vain 9 % vastaajista kertoo tuotteen vastuullisuuden vaikuttavan erittäin paljon ostopäätökseen. Hieman alle puolet arvioi asian vaikuttavan ostopäätökseensä melko paljon. Noin 40 % kertoo, että vastuullisuus vaikuttaa vain vähän tai ei lainkaan ostopäätökseen.  

Tutkimus vahvistaa sen, että kuluttajat pitävät vastuullisuutta tärkeänä asiana. Tulosten perusteella kuluttajat heittävät palloa myös yritysten suuntaan sen varmistamiseksi, että heidän ostoskoreihinsa päätyvien tuotteiden alkuperä on kunnossa. Vaikka osa kuluttajista on valmis näkemään paljonkin vaivaa ostostensa eettisyyden varmistamiseen, moni haluaa tehdä vastuulliset valintansa helposti”, sanoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen. 

Suomalaisista 87 % tunnistaa Reilun kaupan merkin

Reilun kaupan merkin tunnettuus suomalaisten keskuudessa on 87 % nousten jonkin verran edellisestä vuodesta. Yhtenä isoimmista muutoksista edellisen vuoden tuloksiin on Reilun kaupan merkin spontaanin tunnettuuden kasvu.  

Valtaosa (65 %) suomalaisista ilmoittaa tietävänsä, mitä Reilun kaupan merkki tarkoittaa. Lähes puolet sanoo merkin tarkoittavan asioita, jotka liittyvät viljelijän, tuottajan tai työntekijän saamaan reiluun korvaukseen työstään.  

Janne Sivosen mukaan tulokset heijastelevat vastuullisuusmarkkinoiden kehitystä. ”Erilaisten vastuullisuusmerkkien ja -aloitteiden määrä on kasvanut viime vuosina paljon. Kuitenkin niiden toiminnasta on edelleen varsin vähän tietoa tarjolla. Reilu kauppa on oman alansa pioneeri, joka tunnetaan jo hyvin ja johon myös luotetaan”, sanoo Sivonen.  

Vastuullisuudesta ollaan valmiita maksamaan enemmän

Enemmistö (65 %) olisi valmis maksamaan vähintään 5 % enemmän tuotteesta, jonka tuotannossa on maksettu elämiseen riittävä palkka. Joka viides ei olisi valmis maksamaan vastuullisesti tuotetusta tuotteesta lisähintaa tai edes harkitsisi tuotteen ostamista. 

Reilun kaupan tuotteita ostetaan useammin kuin edellisenä vuonna. Merkin tuntevista 37 % ostaa säännöllisesti Reilun kaupan tuotteita. Säännöllisesti Reilun kaupan tuotteita ostavien määrä on lähes kolminkertaistunut neljän vuoden aikana. Joka kymmenes ei osta lainkaan Reilun kaupan tuotteita. 

Säännöllisesti Reilun kaupan tuotteita ostavien osuus on melko tasainen eri vastaajaryhmissä. Naiset ostavat tuotteita selvästi miehiä useammin. Ostopäätöstä motivoi tieto, että siitä hyötyvät kehittyvien maiden viljelijät.  

“Toivon, että Reilun kaupan tuotteiden myyntien lisääntyminen kannustaa yrityksiä laajentamaan reilujen tuotteiden valikoimia entisestään. Suunta on jo oikea, mutta kuluttajien tieto ja kiinnostus kasvavat jatkuvasti ja töitä on vielä paljon tehtävänä”, Sivonen summaa. 


Kantar TNS:n tekemään verkkopaneeliin vastasi 1 001 täysi-ikäistä suomalaista. Kysymykset koskivat erityisesti vastuullista kuluttamista ja vastuullisuusmerkkien tunnettuutta. Reilu kauppa ry on toteuttanut vastaavan kyselyn vuodesta 2017 lähtien. 

Nostoja tutkimustuloksista

  • 87 % vastaajista tunnistaa Reilun kaupan merkin.
  • 76 % vastaajista pitää vastuullisuutta koskevaa tietoa kiinnostavana ja tärkeänä. Luku on pysynyt korkealla: vuonna 2020 vastaava luku oli 75 %.  
  • 43 % vastaajista nimesi Reilun kaupan merkin kysyttäessä mitä erilaisia vastuullisuusmerkkejä tietää. Vuonna 2020 vastaava luku oli 34 %. 
  • 43 % vastaajista on sitä mieltä, että suomalaisten yritysten pitäisi sekä muuttaa kaupankäyntiä reilummaksi että tehdä kehitysyhteistyötä. 
  • 70 % vastaajista luottaa siihen, että Reilun kaupan merkki edustaa viljelijän etua.  
  • Reilun kaupan tuotteiden nettosuositteluindeksi on -6.

Lisätietoja

Janne Sivonen

Toiminnanjohtaja

044 356 9369