Työ uuden luonnonmarjasertifioinnin luomiseksi kiinnosti laajaa sidosryhmäjoukkoa

Reilu kauppa julkaisee toukokuun loppupuolella luonnonmarjojen sertifiointikriteerit. Kriteerejä koskevaan konsultaatioon osallistui 27 tahoa neljästä maasta. Marjakriteereillä luodaan Suomen luonnonmarja-alalle täysin uusi toimintamalli, jolla haetaan konkreettista muutosta poimintaoloihin ja ansioihin, rekrytointikäytäntöihin ja -kustannuksiin sekä poimijoiden järjestäytymiseen.

Suomen Reilu kauppa käynnisti alkuvuodesta yhteistyössä yritysten kanssa pilottihankkeen, jossa on mukana koko luonnonmarja-alan toimitusketju. Pilotin tavoitteena on luoda luonnonmarjoille paikalliset sertifiointikriteerit, joilla pyritään ratkomaan marjanpoiminnan haasteita Suomessa.

Reilu kauppa järjesti uusista marjakriteereistä kansainvälisen konsultaatiokierroksen. Sertifiointikriteerien luomisessa haluttiin kuulla laajaa ja monialaista sidosryhmäjoukkoa aina poimijoista yrityksiin ja viranomaisiin, jotta toimitusketjun haasteita voitaisiin pyrkiä ratkomaan mahdollisimman kattavasti.

Konsultaatioon vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 27 tahoa, joiden joukossa oli ammattiliittoja, marjayrityksiä, kaupallisia toimijoita, järjestöjä ja ihmisoikeusaktivisteja. Vastaajia oli Suomen lisäksi Thaimaasta, Ranskasta, Saksasta ja Ruotsista. Lisäksi kuultiin lukuisia jo Suomessa työskennelleitä sekä Suomeen tulosta kiinnostuneita marjanpoimijoita sekä Suomessa että Thaimaassa.

Reilun kaupan laajan kriteerityön tuloksena on yli 60 Reilun kaupan luonnonmarjojen sertifiointikriteeriä, jotka julkaistaan Reilun kaupan verkkosivuilla (suomeksi ja englanniksi) toukokuun aikana. Konsultaatiokierros toi erittäin arvokkaita huomioita ja ehdotuksia, jotka tullaan huomioimaan lopullisissa sertifiointikriteereissä.

Nyt laadittavilla marjakriteereillä luodaan Suomen luonnonmarja-alalle täysin uusi toimintamalli, jolla haetaan konkreettista muutosta poimintaoloihin ja ansioihin, rekrytointikäytäntöihin ja -kustannuksiin sekä poimijoiden järjestäytymiseen. Kriteerit noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, kuten kansainvälisen työjärjestö ILOn periaatteita sekä YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita 

Luonnonmarjojen sertifiointikriteerejä on tarkoitus testata tänä vuonna pilottikumppaniyrityksissä ja lanseerata kriteerit kaikkien yritysten saataville keväällä 2025.