Ruusuja naisilta naisille

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. on hyvä pysähtyä miettimään, mistä ruusut tulevat.

Suurin osa EU-maissa myytävistä leikkokukista tulee Keniasta, Ecuadorista, Etiopiasta ja Kolumbiasta. Mitä muuta tiedämme kukkien alkuperästä kuin alkuperämaan? Useissa tapauksissa emme juuri mitään.

Maailmanlaajuisen kukkakaupankäynnin arvo on noin miljardi dollaria vuodessa. Kukkia kasvatetaan pääosin kehittyvissä maissa, joissa kukat ovat maan tärkeimpien vientituotteiden joukossa. Kukkatilojen on tuotettava Euroopan markkinoille ruusuja mahdollisimman halvalla, joten kukkatilojen työntekijöille maksetaan usein palkkaa, joka alittaa jopa paikallisen lain mukaisen minimitason.

Kukkatiloilla työskennellään jopa köyhyysrajan alapuolella

– Kukkatilojen työntekijöillä on paljon muitakin haasteita kuin äärimmäisen alhainen palkka. Heillä ei usein ole järjestäytymisoikeutta, naisten asema on heikko, työajat voivat venyä kohtuuttomiksi ja työturvallisuus on täysin laiminlyöty. Juuri näiden haasteiden kanssa Reilu kauppa alkoi kamppailla 2000-luvun alussa, kun ensimmäiset itäafrikkalaiset kukkatilat lähtivät mukaan Reiluun kauppaan, kertoo Reilu kauppa ry:n kaupallinen johtaja Riikka Karppinen.

– Tilanne ei toki ole Reilun kaupan osaltakaan vielä kunnossa ja valmis, mutta Reilussa kaupassa mukana olevien kukkatilojen työntekijät ovat huomattavasti paremmassa asemassa kuin ne, jotka jäävät paitsi kaikista Reilun kaupan tarjoamista eduista, Karppinen jatkaa.

Seksuaalinen häirintä pitää tunnistaa – ja kieltää

Jo useat itäafrikkalaisten kukkatilojen työoloihin perehtyneet tutkimukset ovat osoittaneet, että työntekijöiden seksuaalinen häirintä on yleistä. Asiaan puuttuminen edellyttää ongelman tunnistamista ja julkista kieltämistä.

Reilun kaupan kukkatilojen työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti, jotta heillä on perustiedot siitä, mitä oikeuksia heillä on. Työntekijöiden kanssa käydään läpi työehtoneuvotteluja, kiistojen ratkaisemista ja epäkohtien tunnistamista kuten seksuaalista häirintää.

Koulutuksissa käydään läpi, miten seksuaaliseen häirintään voi ja pitää puuttua ja miten tilanteet kuuluu ratkaista.

Suomen ruusuista joka kolmas Reilun kaupan tiloilta

Joka kolmas Suomessa myyty ruusu tulee Reilun kaupan kukkatiloilta – pääosin Itä-Afrikasta. Reilun kaupan kukkatiloilla työskentelee lähes 50 000 ihmistä, joista yli puolet on naisia.

Reilun kaupan kukkatilojen työntekijät päättävät itse, miten käyttävät heille maksetut Reilun kaupan lisät. Reilun kaupan lisä maksetaan myyntihinnan päälle ja se on 10 % kukkien myyntihinnasta. Näillä rahoilla työntekijät kohentavat mm. terveydenhuoltoaan, koulutustaan ja asuinolosuhteitaan sekä käyttävät varoja työntekijöiden lasten koulumaksuihin, koulujen kunnostamiseen ja rakentamiseen.