Reilun kaupan kehitysyhteistyö sai kaksi uutta asiantuntijaa

Anu Eskonheimo ja Elina Voipio aloittivat Reilun kauppa ry:n kehitysyhteistyön asiantuntijoina maaliskuussa. Heillä on osaamista hankehallinnosta, maaseutukehityksestä ja yrittäjyydestä.

Reilun kaupan ytimessä on sertifiointijärjestelmä, joka määrittää säännöt vastuulliselle tuotannolle. Sertifioinnin rinnalla Reilu kauppa pureutuu tuottajamaiden viljelijöiden haasteisiin myös kehitysyhteistyöllä: sen avulla puututaan rakenteellisiin ongelmiin.

”Esimerkiksi lapsityön kohdalla vaikutetaan yhteisön asenteisiin, tehdään työtä kouluissa ja ehkäistään sellaisia käytäntöjä, jotka johtavat lapsityövoiman hyödyntämiseen”, selittää Elina Voipio, toinen Reilun kaupan uusista kehitysyhteistyön asiantuntijoista. Hänen vastuullaan ovat Reilun kaupan kehitysyhteistyöhankkeet Länsi-Afrikassa, jossa lapsityövoima on edelleen ongelma etenkin kaakaonviljelyssä.

Voipion kollega Anu Eskonheimo, joka vastaa Itä-Afrikan hankkeista, esittelee lisää tapoja, joilla Reilun kaupan kehitysyhteistyö vaikuttaa tuottajayhteisöihin ja vahvistaa ihmisoikeuksia: ”Esimerkiksi kukkafarmeilla voidaan kouluttaa ihmisiä tunnistamaan seksuaalista häirintää tai vammaisten työntekijöiden tarpeita. Kehitysyhteistyö on ennen kaikkea kapasiteetin vahvistamista.”

Kehitysyhteistyö lisää Reilun kaupan vaikuttavuutta.

Elina Voipio ja Anu Eskonheimo

”Reilussa kaupassa ympärillä on motivoituneita ihmisiä”

Eskonheimo ja Voipio aloittivat Reilun kauppa ry:n kehitysyhteistyön asiantuntijoina maaliskuussa, ja hyvä ilmapiiri ja kollegoiden ystävällisyys ilahduttavat. ”Porukka vaikuttaa motivoituneelta, ja ihmiset seisovat Reilun kaupan vision takana”, Voipio sanoo.

Reilun kaupan kehitysyhteistyötiimiä vahvistettiin, koska vuoden alussa käynnistyi ulkoministeriön rahoittaman kehitysyhteistyöohjelman uusi nelivuotiskausi. Isoin asia asiantuntijoiden työssä onkin nyt saada ohjelma käyntiin ja tukea suunnitelmien muokkausta konkreettisiksi hankkeiksi.

Ensimmäiset kohtaamiset afrikkalaisten kumppanien kanssa olivat jo pääsiäisen jälkeen Kenian Naivashassa, jossa pidettiin kehitysyhteistyöohjelman käynnistysseminaari. ”Odotan myös sitä, että pääsen tänä vuonna vierailemaan hankkeissa paikan päällä”, Eskonheimo sanoo.

Suomen Reilu kauppa on aktiivisesti edistämässä kehitysyhteistyötä ja siihen liittyviä prosesseja myös koko kansainvälisen Reilun kaupan organisaatiossa. ”Nyt panostetaan paljon esimerkiksi tulosten seurannan parantamiseen, ja siinä työssä Suomikin on mukana”, Eskonheimo kertoo.

Generalisti ja yrittäjyysosaaja –  molempien vahvuutena hankehallinto

Molempien asiantuntijoiden aiempi ura tulee hyvin nykyistä työtä. Eskonheimo työskenteli pitkään ulkoministeriössä muun muassa Afrikan sarven hankkeiden parissa sekä maaseutukehityksen neuvonantajana Nairobin suurlähetystössä. Hän on myös tehnyt väitöskirjan Keski-Sudanin aavikoitumisesta ja työskennellyt YK:n pakolaisjärjestössä.

”Pidän itseäni aikamoisena generalistina, mutta jos jotain vahvuuksia haluaa nostaa, niin hankehallinnointi, ulkoministeriön periaatteet sekä ympäristön kestävä käyttö ja maaseutukehitys.”

Voipio on puolestaan työskennellyt kehitysyhteistyön konsultoinnin alalla, muun muassa ulkoministeriön rahoittamissa pienyrittäjyyteen ja innovaatioihin keskittyvissä hankkeissa eteläisessä Afrikassa. Sitä ennen hänellä on kokemusta omasta yrittäjyydestä sekä niin yksityisen kuin julkisen puolen työnantajista.

”Taustani sopii tänne hyvin, sillä yrittäjyysteemojahan Reilulla kaupallakin on: tuemme pienviljelijöitä, plantaaseja ja tuotantoketjun yrityksiä toimimaan vastuullisemmin. Ennen kaikkea meidän molempien asiantuntijuus on kehitysyhteistyön hankehallinnon ja periaatteiden tuntemista”, Voipio sanoo.

Kestävää kehitysyhteistyötä: rahoittajina myös yrityksiä

Uudessa työssä molempia kiehtoo mahdollisuus tehdä tuttua kehitysyhteistyötä uudenlaisessa ympäristössä.

”Reilussa kaupassa ainutlaatuista on se, että järjestelmä kattaa koko arvoketjun tuottajista kuluttajiin: jos ei ole selkeää ketjua markkinoille ja kuluttajaan asti, köyhyyden vähentäminen on usein vaikeampaa”, Eskonheimo sanoo.

Voipio täydentää ajatusta toteamalla, että arvoketjua vahvistaa se, että Reilulla kaupalla on monella tasolla hyvät suhteet yrityksiin, sekä tuottajamaissa että Euroopassa.

”Meillä on esimerkiksi monia yrityksiä rahoittamassa kehitysyhteistyöohjelmaa, eli tässä ei ole kyse vain julkisesta rahoituksesta. Kun rahoittajia on monia, toiminta on kestävällä pohjalla.”


Teksti: Sanna Jäppinen

Anu ja Elina kuvattiin huhtikuussa 2022 Kenian Naivashassa ohjelmakauden virallisessa avaustilaisuudessa.

Anu Eskonheimo

Kehitysyhteistyön asiantuntija

Ohjelman strateginen kehittäminen, Itä-Afrikka

+358 45 720 2124
Elina Voipio

Kehitysyhteistyön asiantuntija

Ohjelman strateginen kehittäminen, Länsi-Afrikka

+358 40 753 3848