Reilu kauppa on sertifiointijärjestelmien vertailun ykkönen

Finnwatchin tänään julkaisemassa raportissa nousee esille Reilun kaupan edelläkävijyys. Vertailun ainoana järjestelmänä Reilu kauppa on käynnistänyt oman ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoiteprosessinsa. Oikeudenhaltijoiden omistajuus ja ammattiliittojen vahva osallisuus tekevät järjestelmästä erityisen.

Finnwatchin laajassa Kaalimaan vartijat 2 -seurantaraportissa arvioidaan 18:aa Suomen markkinoilla käytössä olevaa sertifiointijärjestelmää. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa järjestelmien riippumattomuutta ja yhteensopivuutta YK-periaatteiden kanssa 37 eri kysymyksen kautta. Arviointi perustuu julkisiin dokumentteihin sekä järjestelmien kanssa käytyyn dialogiin.  

Reilu kauppa pärjäsi vertailussa parhaiten 21 pisteellä ja nousi edelläkävijäksi useassa kategoriassa.  

Vastuullisuustyö ei tule valmiiksi 

Reilu kauppa on arvioinnin ainoa järjestelmä, joka on aloittanut omaa järjestelmäänsä koskevan huolellisuusvelvoiteprosessin. YK:n periaatteiden noudattaminen tarkoittaa omien ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamista ja työtä negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi. 

Huolellisuusvelvoitetta edellytetään yrityksiltä, joten on luonnollista, että myös Reilun kaupan oma toiminta on linjassa vaatimusten kanssa”, kommentoi Reilun kaupan kansainvälisen ihmisoikeustyön päällikkö Tytti Nahi. 

Myös pitkäjänteinen kehittäminen ympäristö-, ilmasto- ja biodiversiteettityössä näkyy Reilun kaupan sijoituksessa. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat pienviljelijöihin kovaa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi Reilu kauppa työskentelee ilmastonmuutokseen sopeutumisen parissa. Siinäkin lähdetään viljelijöiden tarpeista, sillä Reilun kaupan hiilikrediittejä myymällä voi ansaita lisätuloja. Hiilikrediittejä ostavilta yrityksiltä puolestaan edellytetään päästölaskelmaa ja suunnitelmaa päästöjen vähentämiseksi.  

On tärkeää huolehtia, että ilmastonmuutoksen riskit ja kustannukset eivät kaadu viljelijöiden niskaan”, Nahi muistuttaa.  

Kehitystyössä oikeudenhaltijat tulevat ensin 

Eniten kehitettävää kaikilla järjestelmillä oli niiden yhteensopivuudessa YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevien ohjaavien periaatteiden kanssa.  

Finnwatchilta saatu kritiikki otetaan Reilussa kaupassa vakavasti. Reilu kauppa edellyttää tuottajaorganisaatioita jakamaan auditointien tulokset työntekijöille, mutta tulokset eivät ole toistaiseksi julkisia. 

Läpinäkyvyyden lisäämisen pitää tapahtua niin, ettei siitä koidu oikeudenhaltijoille haittaa. Kuluttajien ja yritysten kiinnostus vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen on lisääntynyt, mutta valitettavasti yhä edelleen osa yrityksistä kaikkoaa, heti kun ongelmia ilmenee, Nahi kuvailee.  

Vuonna 2016 tehdyssä arvioinnissa Reilu kauppa oli ylivoimaisemmin kärkipaikalla, nyt lähes kaikki arvioinnin kohteena niin nyt kuin vuonna 2016 olleet valvontajärjestelmät olivat kehittäneet toimintaansa. Erityisen edistysloikan teki vertailun toiseksi parhaat pisteet saanut Rainforest Alliance, joka on lisännyt järjestelmäänsä Reilun kaupan takuuhintaa ja lisää muistuttavia elementtejä. 

Vastuullisen puuvillan kysyntä on kasvanut 

Erillisenä tapaustutkimuksena Finnwatch tarkasteli puuvillasertifiointeja, koska vastuullisuussertifioidun puuvillan kysyntä on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Samanaikaisesti vastuullisen puuvillan markkinat ovat olleet myös vakavissa ongelmissa viime vuosina niin Kiinan kuin Intian markkinoilla esiintyneiden ihmisoikeus- ja ympäristöongelmien vuoksi. Reilu kauppa erottautuu vertailussa muun muassa sillä, että se ei sertifioi lainkaan Kiinassa tuotettua puuvillaa.  

”Reilu kauppa on paitsi monelle kuluttajalle tuttu ja luotettu merkki, myös kunnianhimoinen ja kriittinen kumppani yritysten vastuullisuustyöhön,” Nahi summaa raportin tulokset. 

Lisätietoja

Tytti Nahi

Reilun kaupan kansainvälisen ihmisoikeustyön päällikkö

040 772 4247
Leena Kummu

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

050 569 1836