Reilu kauppa korottaa kaakaonviljelijöille maksettavia hintoja

Kaakaosta maksettava uusi Reilun kaupan takuuhinta ja Reilun kaupan lisä tarkoittavat Reilun kaupan kaakaonviljelijöille 20 prosentin korotusta myyntihintoihin. Uudet hinnat astuvat voimaan lokakuun alussa 2019.

Länsiafrikkalaiset kaakaotilat ovat pieniä ja niiltä saatavat sadot jäävät usein vähäisiksi ja kun kaakaosta maksetaan vielä kohtuuttoman alhaista hintaa, lopputuloksena on, että suuri osa kaakaonviljelijöistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Kaakaotiloilla työskentelee sekä kaakaonviljelijöiden omia lapsia että pahimmassa tapauksessa jopa lapsiorjia. Reilun kaupan tiloilla lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty, mutta pelkkä kieltäminen ei riitä. Viljelijöille pitää maksaa riittävää korvausta, jotta heillä on varaa antaa lastensa käydä koulua. Hinnan korotus on osa Reilun kaupan kansainvälistä elämiseen riittävien ansioiden tavoitetta.

Tällä hetkellä Reilun kaupan kaakaon takuuhinta on 2000 US dollaria/1000 kg ja hinta nousee syksyllä 2400 US dollariin/1000 kg. Lisäksi viljelijäosuuskunnille maksetaan jatkossa jokaisesta tuhannesta kilosta 240 US dollaria Reilun kaupan lisää. Reilun kaupan lisä on tällä hetkellä 200 US dollaria/1000 kg kaakaota. Ja jos Reilun kaupan kaakaotila on myös luomusertifioitu, kaakaosta maksetaan näiden summien lisäksi vielä 300 US dollaria/1000 kg.

Norsunluurannikko ja Ghana ovat maailman suurimpia kaakaonviljelymaita ja molemmissa kaakaon hinnan määrittää maan hallitus. Jos hallituksen määräämä hinta on Reilun kaupan takuuhintaa korkeampi, Reilun kaupan viljelijöille maksetaan sitä ja sen päälle Reilun kaupan lisää. Ja jos hallituksen määräämä hinta on Reilun kaupan takuuhintaa matalampi, Reilun kaupan viljelijät saavat myymästään sadosta Reilun kaupan takuuhinnan ja sen päälle maksettavan Reilun kaupan lisän. Takuuhinta on siis turvaverkko ja vähimmäishinta. Millään muulla sertifioinnilla ei ole tällaista hintamekanismia viljelijöitä turvaamassa.

Tällä hetkellä hallituksen määräämä kaakaon hinta Norsunluurannikolla on 2,124 US dollaria/1000 kg eli juuri nyt norsunluurannikkolaiset Reilun kaupan kaakaonviljelijät saavat myymästään kaakaosta hallituksen määrittelemän hinnan mukaisen korvauksen ja sen päälle maksettavan Reilun kaupan lisän.

Reilun kaupan kaakao-osuuskunnat päättävät itse, miten käyttävät ansaitsemansa Reilun kaupan lisät. Koska länsiafrikkalaiset viljelijät ovat hyvin köyhiä, varoja käytetään paitsi työkalujen ja lannoitteiden hankintaan myös lasten koulumaksuihin ja koulujen rakentamiseen ja kunnostamiseen.

– Uusien hintojen määritteleminen on ollut pitkän ja laajan yhteistyön tulos. Neuvotteluun ovat osallistuneet viljelijät, kauppaa käyvät yritykset, valmistajat ja suklaabrändit. Hinnat arvioidaan seuraavan kerran noin kolmen vuoden päästä, kertoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Tavoitteena elämiseen riittävät ansiot

Reilun kaupan takuuhintojen ja Reilun kaupan lisien tarkastus on osa Reilun kaupan tavoitetta työssä kohti elämiseen riittäviä ansioita.

ISEAL:in Living Income -työryhmä on tehnyt huolellisia kansainvälisiä laskelmia siitä, miten paljon perheen vanhempien pitäisi ansaita kussakin ympäristössä. Elämiseen riittävillä ansioilla tarkoitetaan tuloja, jotka kattavat viljelijän ja hänen perheensä perustasoisen ruoan, asumisen, vaatteet, terveydenhoidon ja koulunkäynnin kustannukset. Lisäksi tuloista pitää jäädä hiukan säästöön pahan päivän varalle.

Norsunluurannikolla elämiseen riittävät ansiot olisivat 2,50 US dollaria/perheenjäsen/päivä ja Ghanassa 2,16 US dollaria/perheenjäsen/päivä.

Suuremmalle hinnan korotukselle olisi suuri tarve

– Suurin osa Reilun kaupan kaakaota viljelevistä perheistä on hyvin köyhiä. Heidän kaakaoviljelmänsä ja -satonsa ovat niin pieniä, että pelkästään niiden avulla on käytännöstä mahdotonta päästä elämiseen riittävään ansiotasoon. Juuri heikoimmassa asemassa olevat viljelijät tarvitsevat korkeampaa hintaa kaikkein kipeimmin, ja Reilun kaupan takuuhinnan korotusten myötä suunta on oikea, Sivonen sanoo.

– Varsinkin pienimpien kaakaotilojen viljelijöillä olisi ollut tarve nyt päätettyä korotusta suurempaan hinnantarkistukseen. Haaste on, että tämä voisi nostaa Reilun kaupan kaakaon ja tavallisen kaakaon hintaeron niin suureksi, etteivät nykyiset kaakaonostajat enää hankkisi Reilun kaupan kaakaota. Silloin uudistuksen seuraukset olisivat päinvastaiset, mitä nyt tavoitellaan, Sivonen jatkaa.