Kysely: Ostoksilla halutaan vaikuttaa ihmisoikeuksiin

Heikosta taloustilanteesta huolimatta vastuullisuusteemoilla on Reilun kaupan teettämän kyselyn mukaan merkitystä suomalaisille. Kuluttajat haluavat vaikuttaa ostopäätöksillään erityisesti lasten ja työntekijöiden oikeuksiin. Samanaikaisesti Reilun kaupan merkin tunnettuus on ennätyskorkealla.

Reilun kaupan teettämän kuluttajatutkimuksen* mukaan peräti 91 prosenttia suomalaisista tunnistaa Reilun kaupan merkin. Fairtrade-merkki on jälleen Suomen tunnetuin vastuullisuusmerkki, johon luottaa valta osa (72 prosenttia) suomalaisista.

”Reilulla kaupalla on ainutlaatuinen asema suomalaisten kuluttajien silmissä. On ilahduttavaa, että olemme haastavinakin vuosina onnistuneet vahvistamaan asemaamme luotettavana ja pidettynä brändinä”, toteaa Reilu kauppa ry:n asiakkuusjohtaja Heli Le.

Reilu kauppa on myös maailmanlaajuisesti tunnetuin ja luotetuin vastuullisuusmerkki (Globe Scan 2023).

Kuluttajien kiinnostus vastuullisuuteen kasvaa

Selvityksen mukaan enemmistö suomalaista arvostaa kuluttajabrändejä, joilla on Reilun kaupan sertifiointi. 73 prosenttia suomalaisista kertoo, että mielikuva tuotteesta muuttuisi positiivisesti, jos tuotteella olisi Reilun kaupan merkki.

Tiukentunut taloustilanne vaikuttaa kuitenkin kuluttajien maksuhaluun. Merkittävä osa kuluttajista kokee korkean hinnan suurimpana syynä sille, miksi ostoskoriin ei välttämättä päädy Reilun kaupan tuotetta.

Vaikka maksukyky on heikentynyt, vastuullisuutta koskeva tieto kiinnostaa kuluttajia hieman edellisvuotta enemmän. Ilmiö näkyy Le’n mukaan laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa.

”Kuluttajien kasvava vastuullisuuskiinnostus ja kiristyvä lainsäädäntö kirittävät myös yrityksiä vastuullisuustyössään. Reilu kaupan sertifiointi tarjoaa tutkitusti vaikuttavan tavan yrityksille huolehtia vastuullisemmista toimitusketjuistaan osana huolellisuusvelvoitetyötään”, Le sanoo.

91 prosenttia suomalaisista tunnistaa Reilun kaupan merkin. Ja enemmistön (73 prosenttia) mielestä tuotteen mielikuva muuttuisi positiivisesti, jos se saisi Reilun kaupan merkin. Kuvassa ostoskori, jossa on Reilun kaupan tuotteita: banaaneja, suklaata, teetä, kahvia ja pähkinöitä.
Kuluttajatutkimuksen (Verian/Kantar Public 2023) mukaan 91 % suomalaisista tunnistaa Reilun kaupan merkin. Ja enemmistön (73 %) mielestä tuotteen mielikuva muuttuisi positiivisesti, jos se saisi Reilun kaupan merkin.

Sota, köyhyys ja ilmastokriisi huolestuttavat suomalaisia

Suomalaiset kertovat ostavansa Reilun kaupan merkillä varustettuja tuotteita, jotta he voivat tukea maailman viljelijöitä ja sitä kautta vähentää globaalia köyhyyttä. Nuorilla aikuisilla (18–35-vuotiaat) korostuu vastuullisemmasta ostoksesta saatu hyvä mieli, kun taas vanhimmalla ikäryhmällä (yli 65-vuotiaat) toisten auttaminen. Osalle kuluttajista vastuullisuus on myös arvokysymys, jolloin vastuullisempia valintoja tehdään, vaikka talous olisi tiukilla.

”Reilun kaupan tuote ei myöskään automaattisesti ole aina se kallein”, muistuttaa Heli Le.

Selvityksessä kysyttiin suomalaisten näkemyksiä pinnalla olevista yhteiskunnallisista haasteista. Suomessa kuluttajien huolena oli erityisesti sota, väkivalta, köyhyys, taloudellinen tila sekä ilmastokriisi. Lisäksi inflaatio, korkojen nousu, haitallinen lapsityö ja lapsenoikeuksiin liittyvät ongelmat sekä naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvät ongelmat nousivat merkittävimpinä huolenaiheina.

Selvityksen perusteella etenkin Reilulle kaupalle olennaiset ihmisoikeusteemat vaikuttavat eniten suomalaisten kuluttajien ostopäätökseen. Haitallinen lapsityö ja pakkotyö ovat vastuullisuusteemoja, jotka saavat suomalaiset valitsemaan tuotteita vastuullisuusmerkillä. Enemmistö (61 prosenttia) olisi myös valmis maksamaan vähintään viisi prosenttia enemmän tuotteesta, jonka tuotannossa on maksettu elämiseen riittävä palkka.

Nostoja kuluttajatutkimuksen 2023 tuloksista

 • 91 % vastaajista tunnistaa Reilun kaupan merkin.
 • 71 % vastaajista pitää vastuullisuutta koskevaa tietoa kiinnostavana ja tärkeänä. Luku on kasvanut hieman edellisvuodesta: vuonna 2022 vastaava luku oli 69 %.  
 • 73 % vastaajista arvioi, että Reilun kaupan merkin tuominen tuotteeseen vaikuttaa positiivisesti mielikuvaan tuotteesta/brändistä.
 • 72 % vastaajista luottaa siihen, että Reilun kaupan merkki edustaa viljelijän etua. Luku on kasvanut hieman vuodesta 2022, jolloin se oli 70 %.
 • 61 % olisi valmis maksamaan vähintään viisi prosenttia enemmän tuotteesta, jonka tuotannossa on maksettu elämiseen riittävä palkka.
 • Reilun kaupan tuotteiden nettosuositteluindeksi on noussut hieman edellisvuodesta: -12.
 • Mitkä ovat tällä hetkellä merkittävimmät ihmisten kohtaamat haasteet?
  • Sodat ja väkivalta 81 %
  • Köyhyys ja taloudellinen epäoikeudenmukaisuus 61 %
  • Ilmastokriisi ja haitalliset ympäristövaikutukset 52 %
  • Inflaatio ja korkojen nousu 37 %
  • Haitallinen lapsityö ja lapsen oikeuksiin liittyvät ongelmat 37 %
  • Naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvät ongelmat 34 %
  • Rasismi ja syrjintä 30 %
  • Poliittinen jakautuminen 30 %
  • Terveyteen liittyvät ongelmat 23 %
  • Toimitusketjujen ongelmat 9 %

*Tutkimuksen toteutti Verian (Kantar Public) lokakuussa 2023. Verkkopaneeliin vastasi 1 016 täysi-ikäistä suomalaista. Kysymykset koskivat erityisesti eri vastuullisuusteemoja; vastuullisempaa kuluttamista ja vastuullisuusmerkkien tunnettuutta. Tutkimus on toistettu vuodesta 2017 lähtien.

Kysy lisätietoa:

Heli Le

Asiakkuusjohtaja

Kaupallisten asiakassuhteiden kokonaisvastuu ja kehitystyö sekä marjapilotti. Tuoteryhmävastuina kaakao.

+358 40 546 4883