Kuntapäättäjä tai kuntavaaliehdokas, poimi tästä vastuullisuusvinkit – Näin edistät julkisilla hankinnoilla vastuullisuutta

Sitoutuminen vastuullisiin hankintoihin on tärkeä äänestysperuste kesän kuntavaaleissa, arvioitiin Reilu kauppa ry:n kevätkokouksessa. Vastuullisuussertifioinnit ovat helppo ja varma tapa edistää ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjuissa.

”Suomalaiset odottavat kunnilta vastuullisia hankintoja – jopa 80 prosenttia haluaa kuntien näyttävän muille mallia vastuullisuuden suhteen”, totesi Reilu kauppa ry:n vastuullisuuspäällikkö Josetta Nousjoki järjestön kevätkokouksessa 10. toukokuuta.

Nousjoki viittasi tuoreeseen kuluttajatutkimukseen, jonka Reilu kauppa on teettänyt yhdessä muiden vastuullisuusmerkkien kanssa. Tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista on myös sitä mieltä, että kuntien tulee suosia sosiaalisesti vastuullisia tuotteita, vaikka hinta olisi hieman korkeampi.  

Kansalaisten mielipiteen odotetaan näkyvän kesän kuntavaaleissa, sillä vastanneista yli 60 prosenttia sanoi äänestävänsä mieluummin ehdokasta, joka tukee vastuullisia hankintoja. Nousjoki muistutti, että kuntavaaliehdokkaat voivat nyt kertoa kantansa äänestäjille ja käydä sitoutumassa vastuullisuuden edistämiseen #vaikutahankinnoilla-kampanjan sivuilla: vastuullisethankinnat.fi.

Joutsenmerkki, Pro Luomu, Reilu kauppa ja EU-ympäristömerkki haastavat kuntavaaliehdokkaat tukemaan vastuullisia hankintoja: vastuullisethakinnat.fi.

Kuntien vastuullisilla valinnoilla on erittäin suuria vaikutuksia maailmanlaajuisesti, sillä Suomessa tehdään vuosittain julkisia hankintoja 35 miljardilla euroilla – ja kuntien osuus koko potista 75 prosenttia. ”Kuntapäättäjien vastuulla on, ettei kuntien hankinnoilla loukata ihmisoikeuksia”, Nousjoki totesi.  

Kuntiin lisää hankintaosaamista: huomio laatuun ja kestävyyteen

Mitä kuntapäättäjä sitten voi käytännössä tehdä asian edistämiseksi?

”Ensinnäkin hankintaosaamista kunnissa on kasvatettava: suunnitelmallisuutta ja valvontaa on kehitettävä. Liian usein siinä vaiheessa kun hankintasopimus saadaan allekirjoitettua, laadunvalvonta loppuu”, totesi elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo Palvelualojen ammattiliitto PAMista.

”Eikä hinta saa olla ainoa määräävä tekijä, vaan erityisen paljon on kiinnitettävä huomiota laatuun sekä ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen.”

PAM nostaa esille erityisesti maahanmuuttajataustaiset työntekijät, joita on paljon juuri puhtaus- ja ateriapalvelualalla.  ”Valitettavan usein kuullaan epäasiallisesta kohtelusta ja siitä, ettei makseta työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Meidän lähtökohta on se, että jos yritys ei noudata työehtosopimuksia, sen kanssa ei pitäisi myöskään tehdä hankintasopimuksia”, Jakosuo totesi.

Reilu kauppa ry:n kevätkokouksessa käytiin keskustelua julkisista hankinnoista. (Kuvakaappaus Teams-kokouksesta.)

Muista läpinäkyvyys, vuoropuhelu ja seuranta

Reilu kauppa julkaisee ensi viikolla yhteistyössä Eettisen kaupan puolesta ry:n eli Eetin kanssa tehdyn tekstiilihankintaoppaan, joka soveltuu jokaisen vastuullisuudesta kiinnostuneen kuntapäättäjän ja julkisista hankinnoista vastaavan lukemistoksi.

”Nostamme esiin konkreettisia hyviä esimerkkejä siitä, miten erityisesti julkisia tekstiilihankintoja tehdään vastuullisesti”, Eetin toiminnanjohtaja Kirsi Salonen totesi. ”Esimerkiksi Helsingin kaupungin brändituotteissa vastuullisuutta on edistetty niin, että jokaiselle yksittäiselle tuotteelle on luotu kriteerit ja vaatimukset niin, että tuotantoketju tunnetaan mahdollisimman pitkälle.”

Salonen tiivistää oppaan neuvot kolmeen sanaan, jotka soveltuvat vastuullisiin hankintoihin tuotteesta riippumatta: läpinäkyvyys, vuoropuhelu ja seuranta.

”Läpinäkyvyys tuotantoketjuissa on tärkeää, koska julkisissa hankinnoissa sosiaalinen vastuu on vielä uudehko asia. Vuoropuhelua tarvitaan, koska ei riitä, että kilpailutusilmoituksen yhteydessä laitetaan rasti vastuullisuusruutuun, vaan koko hankintakaudelle on sovittava askelmerkkejä ja tavoitteita. Ja kun yhdessä sovitaan tavoitteet, niitä pitää myös seurata.”

”Reilu kauppa on yksinkertainen tapa edistää vastuullisuutta”

Johtava asiantuntija Salla Koivusalo Motiva Oy:stä eli valtion kestävän kehityksen yhtiöstä muistutti yksinkertaisesta mutta toimivasta tavasta valita vastuullinen vaihtoehto hankinnoissa: kolmannen osapuolen varmistama vastuullisuussertifiointi.

”Reilun kaupan merkin käyttäminen on konkreettinen keino edistää sosiaalista vastuuta julkisissa hankinnoissa, ja tietyissä hankintakategorioissa Reilun kaupan tuotteita on saatavilla aika runsaasti”, Koivusalo totesi.

Koivusalo vinkkasi myös Motivan koordinoimasta KEINO-osaamiskeskuksesta, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa kaikille julkisille hankintayksiköille kestävyyden ja innovatiivisuuden edistämiseksi. KEINO kerää vuosittain valtakunnallisesti tietoa julkisista hankinnoista, mutta Koivusalo heitti palloa myös paikallistasolle.

”Joka ikisen kunnan ja kaupungin olisi lisäksi hyvä kerätä tietoa omista hankinnoistaan: mitä on asetettu tavoitteeksi ja mitä tuloksia saavutettu.”

Myös Eetin Salonen kannatti lämpimästi kuntien omaa seurantaa. ”Nyt kun kuntien vastuullisuuden edistämiseen sitoutuneet ehdokkaat tulevat valituiksi valtuustoihin, heidän on myös vaadittava läpinäkyvyyttä. Mitä enemmän asioista puhutaan, sitä enemmän myös kuntalaiset heräävät peräämään avoimuutta. ”

Lisätietoa kuntapäättäjille ja hankinnoista vastaaville:

  • Reilun kaupan vinkkejä vastuullisten hankintojen tekemiseen sekä toukokuun lopussa ilmestyvä Kohti vastuullisia tekstiilihankintoja -opas.
  • Vastuullisuusmerkkien: Joutsenmerkin, EU-ympäristömerkin, Reilu kauppa ry:n ja Pro Luomu ry:n kuntavaalikampanja vastuullisethankinnat.fi.
  • PAMin useilla kielillä löytyvä opas ateriapalveluiden ostamiseen sekä 18. toukokuuta ilmestyvä Osta oikein ja järkevästi -opas siivouspalveluiden hankkijoille.
  • KEINO ja Hankinta-Suomi – tulossa aineisto kuntapäättäjille ennen seuraavan valtuustokauden alkua: hankintojen merkitys, millaisia strategisia tavoitteita hankinnoilla voidaan edistää ja millainen on kuntapäättäjän rooli.

Teksti: Sanna Jäppinen