Kaakaon hinta laskee Norsunluurannikolla – Reilu kauppa vaatii EU:ta turvaamaan kaakaonviljelijöiden toimeentulon

Euroopan komission ja EU-maiden on sitouduttava takaamaan kaakaonviljelijöiden toimeentulo tulevassa yritysvastuulaissa, vaatii Reilun kaupan kattojärjestö Fairtrade International. Vaatimuksen taustalla on 25 prosentin hinnanalennus, jonka Norsunluurannikon hallitus ilmoitti koskevan kaakaon tuottajahintoja seuraavan puolen vuoden ajan. 

Reilun kaupan sertifioidut osuuskunnat ansaitsevat kuitenkin tänäkin aikana Reilun kaupan myynneistään vähimmäishinnan, joka on valtion asettamaa hintaa korkeampi. 

Norsunluurannikon ja Ghanan hallitukset ottivat lokakuussa 2020 käyttöön toimeentuloa tukevan lisän (Living Income Differential, LID), joka on 400 dollaria jokaisesta ostetusta kaakaotonnista. Alueella tuotetaan 60 prosenttia maailman kaakaosta. Kaakaon matalat markkinahinnat ovat historiallisesti pitäneet viljelijöitä köyhyydessä, ja lisän toivotaan kohentavan heidän elintasoaan.  

Nyt varastoissa on myymättä jäänyttä kaakaota lokakuun 2020 ja maaliskuun 2021 väliltä, luultavasti pandemian aiheuttamasta kysynnän laskusta johtuen. Lisäksi joidenkin lähteiden mukaan osa ostajista reagoi toimeentulolisään vähentämällä varastojaan tai hankkimalla halvempaa kaakaota muualta.  

Yritysvastuulaki voisi tasata tilannetta

Fairtrade Internationalin mukaan suklaata kuluttavat maat voisivat auttaa Norsunluurannikon hallitusta vakauttamaan kaakaon tuottajahintaa sitoutumalla viljelijöiden säälliseen toimentuloon.  

– Emme tiedä, missä määrin hinnan lasku liittyy pandemiaan tai ostajien pyrkimykseen vältellä toimeentuloa tukevaa lisää. Selvää kuitenkin on, että viljelijät kärsivät. Osa ostajista on ilmoittanut kannattavansa lisää, mutta kaikkien tuesta ei ole takeita. LID-lisä on Norsunluurannikon hallitukselta voimakas väliintulo, jonka tarkoituksena on vakauttaa ja kohentaa viljelijöiden toimeentuloa, mikä on ollut meidänkin pyrkimyksemme alusta alkaen.  

– Toimintaedellytysten on oltava yhtäläiset, ja nyt EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa suunnitteilla olevat yritysvastuulait voivat tasata tilannetta. Mikäli emme voi tunnustaa oikeutta toimeentuloon, kuinka voisimme edistää kaakaonviljelijöiden ja heidän perheidensä ihmisoikeuksia kestävästi, kysyy Fairtrade Internationalin kaakaoasiantuntija Jon Walker

Euroopan komissio järjestää eri sidosryhmille keskustelusarjan kestävästä kaakaonviljelystä tukeakseen komission käynnissä olevia hankkeita, muun muassa yritysten ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen ja metsäkatoon liittyen. Euroopan komissio on luvannut julkaista ehdotuksen yritysvastuulaiksi kesäkuussa 2021 sekä ehdotuksen, joka keskittyy nimenomaisesti kaakaonviljelyyn metsäkadon torjunnassa 

Reilun kaupan vähimmäishinta, 2 400 dollaria tonnilta lähtösatamassa, on 13 prosenttia korkeampi kuin valtion hinta, jossa on mukana toimeentuloa tukeva lisä. Tuottajat, jotka myyvät Reilun kaupan kaakaota saavat hieman yli 318 dollaria enemmän tonnilta. Lisäksi tuottajat ansaitsevat jokaiselta tonnilta 240 dollarin Reilun kaupan lisän, jonka he voivat käyttää valitsemallaan tavalla yritystensä ja yhteisöjensä hyväksi.

Kuten länsiafrikkalainen kaakao yleensä, suurin osa Reilun kaupan kaakaomyynnistä tapahtuu varsinaisella satokaudella, eikä huhtikuussa alkavana välisatokautena. Reilu kauppa on myös asettanut vapaaehtoiset korkeamman toimeentulon viitehinnat Norsunluurannikon ja Ghanan kaakaolle sekä tekee yhteistyötä yritysten kanssa, jotta ne voivat kohentaa viljelijöiden toimeentuloa ja toimitusketjujensa kestävyyttä. 

– Kaakaon tuottajahinta ei ole ainoa viljelijöiden perheiden toimeentuloon vaikuttava tekijä, mutta sen on yksi tärkeimmistä. Euroopan komissio voi lähestyä asiaa joko suoraan hyväksymällä viitehinnan tai epäsuorasti sisällyttämällä säällisen toimeentulon yritysvastuulakiin, mutta asia on pakko ottaa käsittelyyn, sanoo Walker.