Järjestöt: Kauppa ei voi olla oikeudenmukaista ilman kunnianhimoisia ilmastotoimia

Reilu kauppa vaatii hallituksia, yrityksiä ja maailman johtajia lisäämään yhteisiä ponnisteluja ja toteuttamaan ripeästi rohkeita ja osallistavia ilmastotoimia.

YK:n ilmastohuippukokous käynnistyy torstaina Dubaissa. Reilu kauppa (Fairtrade International), Reilun kaupan edunvalvontajärjestö (FTAO) ja World Fair Trade Organization (WFTO) vaativat yhdessä, että ilmastoriskeille eniten alttiina olevien maiden ja yhteisöjen tukemiseen annetut taloudelliset lupaukset on täytettävä.

”Ilmastonmuutosta ja sen epäoikeudenmukaisesti jakautuvia vaikutuksia on mahdotonta sivuuttaa”, painottaa Fairtrade Internationalin globaalin vaikuttamistyön johtaja Sophie Aujean.

World Fair Trade Organization (WFTO) painottaa, että ilmasto-oikeudenmukaisuutta ei voi olla ilman kauppaan liittyvää oikeudenmukaisuutta – ja päinvastoin.

”Reilun kaupan yritykset edistävät muutosta, jota tarvitsemme siirtyäksemme hyväksikäyttöön perustuvasta talousjärjestelmästä ihmisten että planeetan kannalta oikeudenmukaiseen järjestelmään. Liiketoimintamallinsa avulla nämä yritykset todistavat, että vaihtoehtoja on olemassa: jos seuraamme niiden esimerkkiä, meillä on konkreettinen mahdollisuus saavuttaa kestävä kehitys”, WFTO:n toimitusjohtaja Leida Rijnhout muistuttaa.

Reilun kaupan liike edustaa yhdessä yli kahta miljoonaa viljelijää, tuottajaa, työntekijää ja käsityöläistä pk-yrityksissä ja osuuskunnissa eri puolilla maailmaa. Järjestöjen mukaan ilmastorahoituksella voi olla merkittävä rooli – mutta vain, jos nykyisiin puutteisiin puututaan.

”Ilmasto-oikeudenmukaisuuden on oltava kaiken ilmastotoiminnan perusta. Tähän mahdollisuuteen on tartuttava nyt”, sanoo Charlotte Vernier, Fair Trade Advocacy Officen politiikan koordinaattori.

Reilun kaupan liikkeen ilmastosuositukset

Reilun kaupan liike tunnistaa useita alueita, missä välittömät parannukset auttavat merkittävästi ilmastorahoitusta saavuttamaan tavoitteensa:

  • Koska sopeutumiseen suunniteltu rahoitus on 5–10 kertaa arvioitua tarvetta pienempi, on entistäkin kiireellisempää asettaa etusijalle sellaiset toimet, joilla sekä vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä että tuetaan yhteisöjä sopeutumisessa.
  • Jäljellä oleviin rakenteellisiin esteisiin on puututtava. Tuottajien, erityisesti pienviljelijänaisten, on saatava käyttöönsä rahoitustuotteita ja -palveluja, jotka on räätälöity heidän tarpeisiinsa, jotta he voivat parantaa ilmastokestävyyttään ja siirtyä kestävään maatalouteen. Tähän kuuluvat joustavat takaisinmaksuajat, alhaisemmat korot ja yksinkertaistetut hakuprosessit.
  • COP27:ssä sovittu tappio- ja vahinkorahasto ei saa juuttua loputtomiin keskusteluihin siitä, kuka maksaa mitäkin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksille alttiimmat maat kärsivät jo nyt suhteettoman paljon ilmastokatastrofista, joka ei ole niiden aiheuttama.

”Ilmastorahoituksella on tärkeä rooli, mutta se ei ole taikasauva”, Vernier kuitenkin varoittaa.

”Moniulotteinen lähestymistapa on välttämätön, jotta voimme täysin ymmärtää, ehkäistä ja selviytyä kohtaamamme ilmastokriisin seurauksista.”

Muutokseen tarvitaan vuoropuhelua

Todellisen muutoksen aikaansaamiseksi maailman johtajien on kiireesti tarkasteltava laajempaa kokonaisuutta ja konkreettisia tapoja tukea pienviljelijöitä ja pienyrityksiä siirtymään kohti ilmastokestäviä käytäntöjä.

Paikallisten sidosryhmien, kuten viljelijöiden, työntekijöiden ja yhteisöjen, aktiivinen osallistuminen on olennaista tehokkaiden ilmastovälineiden suunnittelussa, priorisoinnissa, täytäntöönpanossa ja seurannassa.

”Viljelijät ja viljelijäyhteisöt pystyvät parhaiten tunnistamaan paikalliset haasteet ja ratkaisut”, Fairtrade Internationalin ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvonantaja Juan Pablo Solís muistuttaa.

Fairtrade International, FTAO ja WFTO ovat mukana COP28-konferenssissa tukemassa tuottajia, viljelijöitä ja työntekijöitä heidän taistelussaan ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta. Lataa yhteinen julkilausuma ja kolmisivuinen tiivistelmä englanninkielisinä Fairtrade Internationalin verkkosivuilta.