Flocert teki vuonna 2021 keskimäärin 10 auditointia päivässä

Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaava Flocert-yhtiö teki vuonna 2021 yhteensä 3 568 auditointia, joista hiukan yli puolet toteutettiin etänä. Flocertin auditoinnit ulottuvat alkutuotannosta valmiisiin tuotteisiin asti ja sillä on yhteensä 6 000 sertifioitua asiakasta maailmanlaajuisesti.

Valvonnalla selvitetään, että Reilun kaupan tiloilla ja koko tuotantoketjussa aina valmiiseen tuotteeseen asti toimitaan kriteerien mukaisesti. Auditoinnissa valvojat haastattelevat viljelijöitä ja työntekijöitä, käyvät läpi työoloihin liittyviä sopimuksia ja tarkistavat, että Reilun kaupan lisä on maksettu ajallaan ja se on käytetty yhteisesti sovitulla tavalla.

Kaikki tuottajat ja tuotantoketjuun osallistuvat valmistajat tarkastetaan säännöllisesti: isoimmat toimijat vuosittain tai muutaman vuoden välein, ja kaikkein pienimmätkin toimijat ketjun loppupäässä vähintään joka kuudes vuosi.

Vuonna 2020 koronapandemia esti auditointien tekemisen fyysisesti viljelytiloilla ja auditointeja alettiin tehdä etäyhteyksien avulla. Etäauditoinnissa valvoja tutustuu sähköisesti toimitettuihin dokumentteihin, toteuttaa haastattelut videopuheluina sekä tutustuu tilan olosuhteisiin videon avulla. Lisäksi Flocert teki viime vuoden aikana 108 yllätysauditointia, jolloin asiakasi ei tiedä auditoinnin ajankohtaa. Tämä toteutetaan, jos on syytä epäillä, että Reilun kaupan kriteerit eivät toteudu tilalla.

Vuoden 2021 auditoinneissa annettiin yhteensä 21 000 parannusehdotusta, noin kuusi ehdotusta auditoitua asiakasta kohden. Organisaation on tehtävä vaadittavat toimenpiteet, jotta sertifiointistatus säilyy. Vuoden 2021 aikana keskeytettiin 558 sertifiointia, joista lopulta evättiin 79.

Flocertin vuosi 2021 lukuina

  • 6 000 sertifioitua asiakasta
  • 3 568 auditointia, josta 2 152 etänä
  • 108 yllätysauditointia (3%)
  • 5.9 parannusehdotusta/auditointi
  • 558 keskeytettyä sertifiointiprosessia
  • 79 sertifioinnin hylkäystä

Lue lisää Flocert-yhtiöstä ja valvonnasta