Eurovaaliehdokas, miten edistäisit kestävämpää tuotantoa?

Reilu kauppa ry haluaa eurovaalien alla nostaa esiin Euroopan parlamentin ja unionin suurta valtaa yritysvastuun ja kestävän kulutuksen edistämisessä.

Reilu kauppa ry lähetti suomalaisille eurovaaliehdokkaille fiktiivisen The Fair Times 2024 -lehden, joka on katsaus siihen, mitä päättäväisillä politiikkatoimilla voitaisiin saavuttaa vaalikauden loppuun eli vuoteen 2024 mennessä. Kampanjalehti tarjoaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten EU voisi edistää ja tukea kestäviä tuotanto- ja kulutustottumuksia.

Reilu kauppa ry toivoo, että seuraava parlamentti muun muassa

  • hyväksyy kunnianhimoisen SDG-toimintasuunnitelman YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. SDG12-tavoite koskee tuotannon ja kulutuksen kestävyyttä.
  • laatii Euroopan laajuisen yritysvastuulain, joka velvoittaa yritykset kartoittamaan ja vähentämään ihmisoikeusongelmia toiminnassaan ja arvoketjuissaan. Lainsäädännön tulee perustua YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevissa periaatteissa määriteltyyn huolellisuusvelvoitteeseen (human rights due diligence, HRDD). Kopioin viestin loppuun 43:n Suomessa toimivan yrityksen ja järjestön yhteisen kirjeen aiheesta.
  • asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja käynnistää tukiohjelman julkisten hankintojen vastuullisuuden kasvattamiseksi. Viime vuosina ympäristökriteerien käyttäminen julkisissa kilpailutuksissa on lisääntynyt hiljalleen. Sosiaaliset kriteerit ovat edelleen erittäin harvinaisia.
  • nostaa ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia kuvastavia mittareita BKT:n rinnalle kaikessa EU:n taloussuunnittelussa ja seurannassa.

Lisäksi Reilu kauppa ry pyysi suomalaisilta eurovaaliehdokkaita konkreettisia lupauksia, miten ehdokkaat edistäisivät yritysvastuuta ja kestävää kulutusta, jos he tulisivat valituksi Euroopan parlamenttiin.

Ehdokkailta on kysyttiin, pitävätkö he tärkeinä, että tuotantotavat ja kulutustottumukset olisivat tulevaisuudessa luonnon ja ihmisoikeuksien kannalta kestävämpiä.

Ehdokkaille lähetettiin tulostettava puhekupla ja pyydettiin, että he kirjoittaisivat puhekuplaan yhden toimenpiteen, johon ovat valmiita sitoutumaan, ottaisivat itsestään kuvan puhekuplan kanssa ja jakaisivat kuvan sosiaalisen median kanavissa tägäten #TheFairTimes, #TradeFairLiveFair sekä @Reilukauppa ja @FairTradeFTAO.

Sometempaus liittyy kansalaisjärjestöjen The Fair Times -eurovaalikampanjaan. Kampanjassa on mukana viisi laajaa kansalaisjärjestöjen verkostoa: reilua kauppaa edistävä Fair Trade Advocacy Office, luomua edistävä IFOAM EU Group, solidaarisuustaloutta edistävä RIPESS Europe, katolisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö CIDSE ja yhteisövetoisten ympäristöaloitteiden verkosto ECOLISE.