Beyond Growth -konferenssissa puitiin yritysvastuun mittareita: ”Yritysten vastuullisuutta mittaamalla voidaan puuttua valkopesuun”

Suomen Lähetysseura ja Reilu kauppa herättelivät keskustelua yritysten ihmisoikeusvaikutusten mittaamisesta kansainvälisessä Beyond Growth -konferenssissa Helsingissä 28.29.10. Kaksipäiväisen konferenssin pääjärjestäjiä olivat Fingo ja pääministeri Antti Rinteen johtama kestävän kehityksen toimikunta. Konferenssin tavoitteena oli edistää monipuolisempien hyvinvoinnin mittarien hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa.  

Lähetysseuran ja Reilun kaupan ”Respecting Human Rights in Business” -työpaja kokosi yhteen EU:n, ulkoministeriön, yritysten, sijoittajien, yliopistojen, kansalaisjärjestöjen ja kirkollisten toimijoiden edustajia. Teema on ajankohtainen, sillä Suomen uuden hallituksen ohjelmaan on kirjattu lupaus selvittää ihmisoikeuksia vahvistavan yritysvastuulain toimeenpanon mahdollisuuksia. Myös Euroopan komissio ja monet EU-maat ovat tehneet päätöksiä, jotka rohkaisevat tai velvoittavat yrityksiä ihmisoikeusvaikutusten arviointiin.  Uusien sääntöjen seurantaan tarvitaan konkreettisia mittareita.

Hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan hyviä mittareita

”Yritysten ihmisoikeusvaikutuksia tulisi mitata kolmesta syystä. Ensinnäkin markkinoiden toimivuuden vuoksi: kuluttajat tarvitsevat tietoa, jotta voivat tehdä vastuullisia kulutusvalintoja. Toiseksi, kun kehitysyhteistyöhön osallistuu entistä laajempi joukko yrityksiä, mittarit auttavat luotettavien yhteistyökumppaneiden valinnassa. Kolmanneksi vastuullisuuden mittaamisella voidaan puuttua valkopesuun”, sanoi Lähetysseuran taloudellisen oikeudenmukaisuuden asiantuntija Niko Humalisto avauspuheenvuorossaan.

Yritysten vastuullisuuden mittaaminen sai vahvaa tukea Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautalalta. Hän näki EU:lla vipuvoimaa globaalin muutoksen aikaansaamisessa. ”EU:n päätös sitovasta yritysvastuulainsäädännöstä heijastuisi myös laajemmalle ja sillä olisi vaikutuksia maailmanlaajuisesti”, Hautala pohti.

Hänen mukaansa yritykset Euroopassa ja USA:ssa keskustelevat jo nyt siitä, että ne eivät enää tavoittele pelkästään voittoa vaan yrityksillä täytyy olla laajempikin yhteiskunnallista hyvää tuottava tarkoitus. Hautala lupasi tehdä kaikkensa, jotta eri toimijat saataisiin yhteen edistämään yritysvastuusääntelyä.

S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen piti ihmisoikeusvastuun mittaamista tärkeänä erityisesti yritysten vastuullisuustyön kehittämisen ja johtamisen kannalta: ”jos haluat johtaa ja kehittää yrityksesi ihmisoikeustyötä, sitä täytyy pystyä mittaamaan ja raportoimaan yrityksen hallitukselle. Tässä työssä tarvitaan sekä laadullisia että määrällisiä mittareita ja tietoa täytyy kerätä paljon.”

Vaikuttavuussijoittamisen johtaja Jussi Nykänen FIM:istä nosti esiin, että myös sijoittajia kiinnostaa yhä enemmän sijoittaminen, jossa optimoidaan vaikuttavuus ja saatu tuotto.  Suomessa on esimerkiksi mitattavia positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottavia Social Impact Bond -rahastoja, joiden tavoite on ehkäistä sosiaalisia ongelmia. Sijoittajat saavat tuottoa saavutetuista vaikutuksista työhyvinvoinnissa, pakolaisten työllistämisessä, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä.

”Erilaisia yritysten ihmisoikeusvastuun mittareita ja rankingeja on jo monta, mutta ne tarkastelevat vain pieniä yritysjoukkoja. Helpottaisi niin sijoittajien, yritysten, poliittisten päättäjien kuin kansalaisjärjestöjenkin toimintaa, jos saisimme jonkun kunnollisen mittarin laajempaan käyttöön. Tässä tarvitaan EU:n ja EU:n jäsenvaltioiden tukea”, totesi Reilu kauppa ry:n vaikuttamistyön päällikkö Tytti Nahi.

Työpajoissa jalostetaan politiikkasuosituksia, joita Suomi voi edistää EU-puheenjohtajakaudella. Suositukset kerätään konferenssin verkkosivuille.

Teksti: Minna Havunen

Katso myös: Fingon julkaisema video johdattaa Beyond Growth -konferenssin teemoihin.