Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyö vahvistuu merkittävästi

Ulkoministeriön myöntämä ohjelmatuki Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyöhön kasvoi noin 75 % edellisestä ohjelmakaudesta ja on näin ollen 7,1 miljoonaa euroa vuosille 2022-2025. Uusi ohjelmakausi keskittyy erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamiseen tuottajamaissa.

Huomattava korotus kertoo onnistuneesta ja tuloksellisesta ohjelmatyötä kohdemaissa. Kumppaneina ohjelmatyön hankkeissa ovat viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden paikalliset verkostot. Hankkeet keskittyvät vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin Afrikan maihin.

Reilu kauppa ry on tehnyt kehitysyhteistyöhankkeita vuodesta 2014 lähtien ja on koko globaalin Reilun kaupan ohjelmatyön pioneeri. Reilu kauppa ry:n ohjelmapäällikkö Teemu Sokka on tyytyväinen, että Reilu kauppa nähdään vaikuttavana tekijänä kehitysyhteistyössä.

“Reilun kaupan ajatuksena on muuttaa kauppajärjestelmää oikeudenmukaiseksi, mutta kehitysyhteistyössä pyritään muuttamaan yhteiskuntia. Tehdään vaikuttamistyötä, vahvistetaan ammattiyhdistysliikettä, ratkotaan ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita, ehkäistään lapsi- ja pakkotyötä sekä ikään, sukupuoleen ja vammaisuuteen perustuvaa syrjintää. Näitä teemoja eivät tiukatkaan sertifiointikriteerit yksin ratkaise”, Sokka taustoittaa.

Uuden ohjelman Kate Raworthin donitsitalouden mallista inspiroitunut kehitystavoite on nostaa viljelijät ja työntekijät taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän elämän perustuksille aiheuttamatta säröjä ekologiselle kestävyydelle. Ohjelmatyön hankkeiden avulla halutaan erityisesti vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tuottajamaissa. Keskeisiä kohderyhmiä ovat nuoriso sekä haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, erityisesti vammaiset ihmiset.

“Ohjelma vahvistaa haavoittuvien työntekijöiden ja viljelijöiden järjestöjen kapasiteettia ja kehittää niiden toimintaympäristöä. Ohjelmasuunnittelun lähtökohtana on ollut kiihdyttää yhteistyötä tuotantoketjujen eri toimijoiden kanssa, jotta kuilu Agenda 2030:n tavoitteisiin pääsemiseksi saataisiin kurottua umpeen tällä vuosikymmenellä. Ohjelman punaisena lankana on Ketään ei jätetä jälkeen, ja tämän merkitys on vain kasvanut pandemian aiheuttaman kehityksen hidastumisen takia”, Sokka painottaa.

Reilu kauppa ry on erityislaatuinen toimija Suomen kehitysyhteistyön järjestökentällä, sillä se toimii kaikkien arvoketjutoimijoiden kanssa samanaikaisesti muuttaakseen kaupankäyntiä eettisemmäksi ja kestävämmäksi. Kehitysyhteistyöhankkeet luovat samalla mahdollisuuksia yrityksille olla mukana vahvistamassa tuottajien asemaa tuotantoketjujensa alkupäässä. Ohjelman omarahoitus kerätäänkin enimmäkseen lahjoituksina yrityksiltä kuten Tony’s Chocolonely, Aldi ja Lidl.

Lisätietoja

Teemu Sokka

Ohjelmapäällikkö

+358 50 522 2354
Leena Kummu

Viestintä- ja yhteyspäällikkö

+358 50 569 1836