Teemat

Vaikutamme yrityksiin, poliitikkoihin ja kuluttajiin edistääksemme kestävää kulutusta ja reilua voitonjakoa tuotannossa. Reilu kauppa ry pyrkii erityisesti vahvistamaan kehittyvien maiden tuottajien asemaa, elämiseen riittäviä palkkoja, yritysten ihmisoikeusvastuuta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.