Tällainen on Reilun kaupan koulu

Reilun kaupan koulu -arvonimi kertoo oppilaille ja ympäröivälle yhteisölle, että koulunne haluaa kantaa globaalia vastuuta. Reilun kaupan koulut pääsevät mukaan hauskoihin Reilun kaupan kampanjoihin, ja oppilaat saavat tietoa kehitysmaiden arjesta.  Arvonimeä voi hakea, kun alla mainitut kriteerit täyttyvät.

• Hae arvonimeä: täytä hakemus ja toimita se liitteineen osoitteeseen Reilu kauppa ry, Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki tai sähköpostitse jatta.makkula@reilukauppa.fi.
• Reilun kaupan koulun raportointilomake

Reilun kaupan koulun kriteerit

  • Koulun ruokalassa vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan tuotteisiin. Koulu voi myös tehdä suunnitelman Reilun kaupan tuotteisiin siirtymisestä ja seurata sen toteutumista.
  • Välipala- ja kahviautomaateissa on valittavana Reilu kauppa -sertifioituja vaihtoehtoja.
  • Koulun tilaisuuksissa käytetään Reilun kaupan tuotteita.
  • Koulussa toimii Reilun kaupan koulun -ohjaustyöryhmä, jonka jäsenistä vähintään puolet on koulun oppilaita. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa.
  • Opetushallinnon määrittelemissä opetussuunnitelmien perusteissa edellytetään opiskelijoiden tutustuttamista kestävään kulutukseen, vastuullisuuteen ja globalisaatioon. Myös useissa ammatillisissa oppilaitoksissa nämä teemat kuuluvat läpileikkaavana osana opetussuunnitelmiin. Edelliseen perustuen ainakin kolmessa koulussa opetettavassa oppiaineessa (esimerkiksi biologia, maantieto, filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli) käsitellään säännöllisesti eettiseen kuluttamiseen ja reiluun kauppaan liittyviä teemoja. Aihealueita on nostettava esiin vähintään kerran lukuvuodessa esimerkiksi teemapäivien, ainekirjoituksen, ulkopuolisten vierailijoiden tai normaalin tuntiopetuksen yhteydessä.
  • Koulu osallistuu kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin valtakunnallisiin Reilun kaupan kampanjaviikkoihin organisoimalla teemaan liittyvän tilaisuuden tai tapahtuman ja viestii Reilun kaupasta järjestelmästä oppilaille sekä koulun ulkopuolisille tahoille myös muissa yhteyksissä.

 

Ajankohtaista