Kenialainen Mwajuma Ismael pystyy paremman tulotason tähden maksamaan neljän lapsensa koulutuksen. Kuva: Didier Gentilhomme

Vaikuttavuus

Reilu kauppa toimii oikeudenmukaisemman maailmankaupan ja tuottajien ja työntekijöiden paremman toimeentulon eteen. Työllä on paljon positiivisia vaikutuksia.

Reilun kaupan vaikuttavuus on todennettu lukuisilla tutkimuksilla.

Ajatushautomo ODI (Overseas Development Institute) teki kaikkiaan 45 eri tutkimuksesta koontitutkimuksen, jonka mukaan Reilun kaupan takuuhinta tarjoaa tärkeän turvaverkon viljelijöille heilahtelevien markkinoiden varalta.

Maataloustuottajien järjestäytyminen ja voimaantuminen ovat niin ikään tärkeitä tuloksia. Reilu kauppa sertifioi vain osuuskunniksi järjestäytyneitä pienviljelijöitä ja työntekijöilleen ay-järjestäytymisen sallivia suurtiloja. Järjestäytyminen vahvistaa neuvotteluasemaa tuotantoketjuissa ja yhteiskunnassa.

Yhteistyö tuo myös skaalaetuja, kun esimerkiksi siemeniä ja koulutusta voidaan hankkia yhdessä. Järjestäytymistä edistetään Reilun kaupan kehitysyhteistyöllä – ja sillä puututaan esimerkiksi haavoittuvien ryhmien asemaan ja ilmastonmuutokseen.

Lisäksi Reilu kauppa tekee aktiivista työtä monessa maassa sitovien yritysvastuulakien puolesta.

Toimeentulo paranee

Reilusta kaupasta hyötyy 1,7 miljoonaa viljelijää ja suurtilojen työntekijää Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Heidän toimeentulonsa on Reilun kaupan vaikuttavuuden ytimessä.

ODIn tutkimuksessa todetaan, että esimerkiksi Reilun kaupan lisästä on merkittävää hyötyä sertifioituneille pienviljelijöille ja suurtilojen työntekijöille. Lisää käytetään myös koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten paikalliseen infrastruktuuriin, kouluihin ja vesipalveluihin.

Ilmastoa ja ympäristöä suojellaan

Reilu kauppa edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja. ODIn tutkimuksen mukaan Reilu kauppa -sertifiointi vahvistaa ympäristötoimia kehittyvien maiden maatiloilla.

Yksi tärkeistä saavutuksista on kemikaalien käytön vähentäminen. Kemikaalit ruokkivat ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden näivettymistä ja vesistöjen likaantumista. Ne myös aiheuttavat maataloustuottajille ja kuluttajille terveyshaittoja.


Lue lisää: