Maailmanlaajuinen Reilu kauppa

Reilun kaupan tuotteita viljellään 75 maassa ja myydään yli 140 maassa.

Suomen Reilu kauppa ry on osa kansainvälistä verkostoa, johon kuuluu Aasian, Afrikan sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen tuottajaverkostot, kaikkialla maailmassa toimivia Reilun kaupan järjestöjä ja näiden kaikkien kattojärjestö Fairtrade International.

Fairtrade Internationalin toimisto sijaitsee Bonnissa, Saksassa. Valvonnasta vastaa Fairtrade Internationalin omistama FLOCERT-yritys.

Fairtrade International

  • luo tuotekohtaiset kriteerit uusille Reilun kaupan tuotteille ja hyväksyy uudet tuotteet järjestelmään
  • määrittelee tuotteista maksettavat takuuhinnat
  • koordinoi kansallisten Reilun kaupan järjestöjen yhteistyötä

Fairtrade Internationalin hallituksessa on omat edustajansa sekä tuottajilla, kaupallisilla toimijoilla että kansallisilla Reilun kaupan järjestöillä.

FLOCERT

  • tarkastaa tuottajayhteisöt säännöllisesti ja valvoo, että tuotteiden tuotannossa noudatetaan Reilun kaupan periaatteita
  • varmistaa takuuhintojen ja Reilun kaupan lisien maksamisen lisäksi sen, että lisät on käytetty kehityshankkeisiin, joista viljelijät ovat demokraattisesti päättäneet
  • tarkastaa ja sertifioi Reilun kaupan järjestelmään mukaan pyrkivät uudet tuottajayhteisöt ja erottaa tarvittaessa ne tuottajayhteisöt, joiden toiminnassa on havaittu epäkohtia
  • valvoo tuotantoketjun yrityksiä varmistaakseen muun muassa sen, että Reilun kaupan tuotteena ei myydä muita kuin Reilun kaupan ehdoin viljeltyjä tuotteita

Viljelijäverkostot


Kansainvälinen Reilun kaupan järjestelmä sai alkunsa 1980-luvulla meksikolaisten kahvinviljelijöiden aloitteesta. Kahvin hinta oli maailmanmarkkinoilla tuolloin niin alhainen, ettei se riittänyt viljelijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloon. Niinpä hollantilaiset avustustyöntekijät virittelivät kehitysyhteistyöprojektia kahvinviljelijöiden tueksi.

Hollantilaiset avustustyöntekijät kysyivät viljelijöiltä, minkälaista kehitysapua nämä tarvitsisivat. Viljelijät vastasivat, että he haluaisivat mieluummin ansaita toimeentulonsa omalla työllään kuin olla kehitysavun kohteita.

Tästä viljelijöiden toiveesta sai alkunsa prosessi, jonka tuloksena Hollannissa tuli vuonna 1988 myyntiin ensimmäinen tuote, joka oli merkitty Reilun kaupan sertifiointimerkillä. Tuote oli kahvi, joka oli kasvatettu Meksikossa Chiapasin alueella.