Suomen Tuulivoimayhdistys Ry: Reiluus ja vastuullisuus perusarvoja

Miksi vietätte työpaikallanne kahvitaukoja juuri Reilun kaupan kahvin kera?

Olemmehan itsekin vastuullisella alalla, uusiutuvan energian eli tuulivoiman ja hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta puhujia.

Reiluus ja vastuullisuus on yksi oman toimintamme perusarvoista.

– Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys Ry

Miten vietätte kahvitaukoja työpaikallanne?

Edunvalvonta ja tuulivoima tapaamiset sekä tapahtumat vievät meitä paljon työmatkoille ympäri Suomea. Teemme myös paljon etätöitä ja siksikin meille on tärkeää, että kun olemme edes osittain yhdessä toimistolla, pidettäisiin yhteiset kahvitauot. Kahvitauot tuovat myös äärettömän tärkeää huilia tietotyöläisen aivoille, ja siksi taukojen pitämisen tärkeys on meillä ääneen puhuttu asia. Usein lähdemme myös lounastamaan porukalla.

Mikä teille on tärkeintä Reilussa kaupassa?

Reiluus ja vastuullisuus on yksi oman toimintamme perusarvoista. Samalla tavalla kuin Reilu kauppa, mekin haluamme, että maailman tulevaisuus olisi turvallinen, puhdas ja liikemaailmassa eettinen tuotanto olisi lähtökohta kaikelle tekemiselle. Myös Reilu kauppa vaikuttaa positiivisella tavalla ja merkittävästi ympäröivään yhteiskuntaan. Tuulivoima on samalla tavoin globaalisti ratkaisevassa roolissa maailman tulevaisuuden kannalta, sillä se on nopein ja edullisin tapa tuottaa puhdasta sähköä.

Miten reiluus näkyy käytännössä työpaikallanne?

Meillä on pienehkö, mutta kasvava organisaatio ja toimimme valtakunnallisesti sekä laajemminkin. Tuulivoima-alalla toimimme ihmisiä ja useita eri verkostoja, kuten esim. viranomaisia, maanomistajia, tutkijoita, yrityksiä sekä päättäjiä, yhdistävänä tekijänä. Tuotamme ja jaamme tietoa tuulivoimasta perustuen faktoihin ja tutkimuksiin tiedostaen myös puhtaan energian tuotannon haittavaikutukset ja rinnakkaiselon haasteet. Mielestämme se on reilua.

Tuulivoima luo pysyviä työpaikkoja sekä positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia, kuten kiinteistöverotuottoja usein juuri sinne, missä elinvoimaisuudesta on pulaa. Tuulivoimahankkeen hankinnoista tehdään mahdollisimman suuri osa paikallisesti tai alueellisesti. Tuulivoima-alalla myös työolosuhteet ja -turvallisuus ovat A ja O. Auditoinnit sekä jatkuva parantaminen ja kansainvälisesti tunnetut standardit ovat aina huomion keskipisteessä.

Toimimme myös omassa organisaatiossamme reilusti ja avoimesti. Työhyvinvointi on meille tärkeä asia, ja siihen satsataan sisäisillä pelisäännöillämme, jotka mm. mahdollistavat joustavan etätyön sekä liikunnan harrastamisen työajalla.

Mikä on suosikkinne Reilun kaupan tuotteista?

Meidän mielestämme riippumatta siitä, missä tuote on tuotettu, on tärkeää, että tuottaja saa siitä reilun hinnan. Ilman kannattavaa ja elinvoimaista alkutuotantoa olemme nopeasti pulassa! On hyvä, kuluttajalla on tapoja, miten arvioida tuotannon reiluutta.

Haluaisitteko haastaa jonkun muun toimijan mukaan Reilun kaupan työpaikaksi?

Haastamme kaikki yli 180 jäsenyritystämme mukaan!

 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa. Yhdistyksellä on viisi työntekijää, joiden pääpaikka on Jyväskylässä.

Teksti: Johanna Sulakuvat: Suomen Tuulivoimayhdistys Ry