Viisi tapaa, joilla Reilu kauppa tukee ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat Reilulle kaupalle elintärkeitä kysymyksiä, sillä ne uhkaavat meille tärkeiden ihmisten elinkeinoja.

Ympäristönsuojelu on tärkeä osa Reilun kaupan järjestelmää. Reilun kaupan ilmaston muuttumisen sopeutumisohjelmien avulla on suojeltu 2,38 miljoonaa hehtaaria peltoalaa. Tuemme viljelijöitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan esimerkiksi koulutuksilla, reilummilla palkoilla, kehitysyhteistyöohjelmilla ja Reilun kaupan kriteereillä, jotka suojelevat ympäristöä.

Reilun kaupan viljelijöiden päästöt ovat hyvin alhaiset. Esimerkiksi Norsunluurannikolla, missä tuotetaan paljon kaakaota, ihmisen keskimääräinen hiilijalanjälki on puolisen tonnia hiilidioksidia. Suomalaisen jalanjälki on 15-kertainen: 7,5 tonnia.

Vaikka viljelijät eivät juuri ole ilmastoa rasittaneet, he kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten: Afrikka on mantereista haavoittuvaisin ilmaston muuttumiselle. Ihmiset ovat riippuvaisia oman peltonsa antimista, ja koska tulot ovat heikot, kotitaloudet ovat pulassa, jos ilmasto temppuilee.

Tässä viisi keinoa, joilla me tuemme viljelijöitä ympäristön suojelemisessa.

1. Viljelijät istuttavat puita metsäkadon vähentämiseksi

Metsäkato johtuu pitkälti viljelysmaan ja laidunmaiden laajenemisesta. Metsien hakkuu aiheuttaa jopa viidenneksen kasvihuonepäästöistä.

Äkkiseltään voisi vaikuttaa siltä, että maatalous ja metsiensuojelu eivät sovi yhteen. Ratkaisu on kuitenkin keksitty: peltometsäviljelyssä puita kasvatetaan eläinten ja satokasvien kanssa yhdessä. Tämä parantaa maaperän hedelmällisyyttä ja auttaa säästämään vettä, estää eroosiota ja parantaa luonnon monimuotoisuutta. Metsät ja puut tarjoavat pölyttäjille elintilaa ja auttavat tasapainottamaan ilmastoa.

Reilussa kaupassa edistetään aktiivisesti puiden istutusta ja metsiensuojelua. Reilun kaupan kriteerit kieltävät suojeltavien metsien hakkuun, ja viljelijäosuuskuntien tulee tehdä riskikartoituksia ja ilmastovalistusta sekä edistää ilmastolle hyviä tuotantotapoja.

Esimerkiksi Ghanassa Reilu kauppa tukee kaakaonviljelijöiden KKFU-osuuskuntaa, jolla on 100 000 jäsentä. Fairtrade African kanssa toteutettavassa hankkeessa tuetaan luonnon monimuotoisuutta istuttamalla puita ja erilaisia viljelyskasveja, jotta maaperän laatu paranee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Hankkeessa luodaan 400 hehtaarina alue, jossa peltometsäviljelyä käyttäen viljellään monipuolisesti eri kasveja ja samalla tuotetaan polttopuuta. Hankkeesta hyötyy suoraan 2900 viljelijää ja 13 400 perheenjäsentä.

2. Viljelijät käyvät koulutuksissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Ilmastohätätila aiheuttaa jo nyt vakavia seurauksia viljelijöille.

”Meillä Ecuadorissa ilmastonmuutos on jo johtanut paikallisten kasvilajien häviämiseen”, sanoo kahvinviljelijä Fanny Yaucen.

Tuottajaverkostot Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa järjestävät koulutuksia ja työpajoja ilmaston kannalta hyvistä viljelymenetelmistä. Niissä etsitään sellaisia keinoja, joilla päästöjä vähennetään ja samalla viljelijät hyötyvät.

Parhaat ideat alkavat usein levitä pellolta toiselle.

Reilun kaupan kriteerit saavat tuottajat vähentämään päästöjään. Suurtiloja esimerkiksi velvoitetaan vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja pientiloja rohkaistaan samaan.

3. Tiloilla vähennetään haitallisia kemikaaleja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi

Tuholaismyrkyt voivat olla haitallisia luonnon monimuotoisuudelle, vesistöille ja maaperälle. Maatalouden kemikaalit voivat myös vahingoittaa viljelijöiden ja työntekijöiden terveyttä, ne aiheuttavat erilaisia vaivoja ihottumista hermostollisiin sairauksiin.

Reilu kauppa kouluttaa ja tukee viljelijöitä, jotta haitallisten kemikaalien käyttö vähenisi. Samalla opetetaan luonnonmukaista tuholaistorjuntaa ja lannoitteiden käyttöä.

Kahvinviljelijä Hugo Guerrero Perusta ei suosittele enää minkään myrkkyjen käyttämistä. Hänestä monet käyttävät myrkkyjä tietämättömyyttään.

”Me myrkytämme itsemme ja lapsemme, ja jätämme tuleville sukupolville huonomman maaperän”, hän sanoo.

Reilussa kaupassa suositaan niin sanottua integroitua tuholaisten hallintaa. Siinä yhdistyvät hyvien viljelykasvien valinta, oikeat tuotantotavat ja luonnonmukaiset torjuntakeinot. Joissain tapauksissa esimerkiksi vedellä voidaan huuhtoa tuholaiset pois.

Reilun kaupan viljelyyn siirtyminen on vähentänyt kemikaalien käyttöä monissa maissa. Esimerkiksi Keniassa Reilun kaupan ruusujen viljelyssä käytetään 70 prosenttia vähemmän hyönteismyrkkyjä ja 75 prosenttia vähemmän sienimyrkkyjä kuin perinteisessä tuotannossa.

Myös ilmaston näkökulmasta kenialaisia ruusuja voi ostaa. Kenialainen ilmasto on leikkokukkien viljelylle suotuisa, minkä vuoksi kenialaisten leikkokukkien hiilijalanjälki ei ole sen suurempi kuin hollantilaisen, vaikka kukat joudutaankin lennättämään Eurooppaan.

Kukkatiloilla myös kierrätetään ja puhdistetaan vettä, jotta veden hävikki saadaan mahdollisimman pieneksi.

4. Viljelijät vaalivat luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on edellytys kaikelle elämälle maapallolla. Nyt sitä uhkaavat luonnonvarojen liikakäyttö, ympäristömyrkyt ja ilmastonmuutos.

Reilun kaupan viljelijät suojelevat luonnon monimuotoisuutta monin tavoin, luomutuotannosta puiden istutukseen ja kemikaalien vähentämisestä kompostointiin.

Kompostoinnista on monia hyötyjä: kompostoitu jäte käy hyvin lannoitteeksi, ja ilmasto ei kuormitu, kun eloperäiset jätteet eivät päädy kaatopaikoille mätänemään. Kompostin käyttö parantaa usein merkittävästi maaperän hedelmällisyyttä ja kykyä sitoa vettä. Rahaa säästyy, kun viljelijöiden ei tarvitse ostaa keinolannoitteita. Kompostointia käytetäänkin Reilussa kaupassa yleisesti, Intian tee- ja puuvillatiloilta Ghanan kaakaotiloille ja kenialaisilta kukkatiloilta perulaisille banaaniplantaaseille ja kahvitiloille.

5. Viljelijät hyötyvät ilmasto-ohjelmista

Reilulla kaupalla on useita ohjelmia, joilla viljelijöitä tuetaan ilmastokriisissä.

Esimerkiksi Länsi-Afrikassa kokeillaan kuivuudelle kestäviä jamssilajikkeita ja Latinalaisessa Amerikassa kahvipensaita suojellaan varjostuksella. Monessa maassa vanhoja kasveja vaihdetaan nuorempiin ja kestävämpiin ja lajikkeita uusiin.

Osana Reilun kaupan kehitysyhteistyötä tuotetaan myös päästöoikeuksia ja osallistutaan päästökauppaan. Tulevaisuudessa yhä useampia Reilun kaupan tuotteita voi ostaa hiilineutraalisti.

Valitsemalla Reilun kaupan tuotteen olet mukana myös suojelemassa ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta.

Lähde: Fairtrade UK, suomenkielinen teksti Esa Salminen

Lue lisää ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja Reilun kaupan päästöyksiköistä