Reilu kauppa on edelläkävijä vesivarojen hallinnassa

Vesi mahdollistaa kaiken tuotannon ja siksi vesivarojen hallinta on keskeinen osa Reilun kaupan toimintaa. Tiukat ympäristökriteerit ja viljelijöiden koulutukset ohjaavat kestävämpiin tuotantotapoihin.

Vaikka maapallolla on runsaasti makeaa vettä, veden saatavuus ja tarve eivät kaikkialla kohtaa. Veden käytön odotetaan kasvavan lähes kolmanneksella vuoteen 2050 mennessä. Maatalous käyttää noin 70 prosenttia kaikesta vedestä – ja useilla alueilla jopa puolet tästä menee hukkaan vuotavien kastelujärjestelmien, tehottomien kastelutapojen tai epätarkoituksenmukaisten lajikkeiden tähden. Maataloudessa käytetyt lannoitteet ja torjunta-aineet heikentävät myös veden laatua. (World Water Development Report 2018.)

Reilun kaupan kriteerit ohjaavat viljelijät kartoittamaan vesilähteensä ja tehostamaan vedenkäyttöä. Kriteereissä on vaatimukset veden käytölle ja puhdistukselle. Reilun kaupan kukkia viljelevillä plantaaseilla on esimerkiksi oltava vettä puhdistava maa-alue. Jos paikallisia vesivaroja uhkaa ylikäyttö, reilun kaupan viljelijöiden tulee keskustella tilanteesta paikallisten ihmisten, viranomaisten ja muiden vedenkäyttäjien kanssa käytön vähentämiseksi. Reilun kaupan lisää käytetään usein veden käyttöön liittyviin investointeihin.

Ilmastonmuutos tekee viljelyolosuhteista oikukkaampia sään ääri-ilmiöiden kuten tulvien ja kuivuuksien lisääntyessä. Tuemme viljelijöitä sopeutumisessa ilmastonmuutokseen koulutuksilla, reilummilla palkoilla ja kehitysyhteistyöohjelmilla.

Vesitankki
Osuuskunnat ovat asentaneet vesisäiliöitä varastoimaan vettä lisääntyviä kuivia jaksoja varten. Kuva on Kenian Kibukwosta.

Jätevesijärjestelmät ja ravinneliuosviljely säästävät vesivaroja

Reilun kaupan päätuotteiden, kuten kukkien, kahvin, puuvillan ja kaakaon tuotannossa käytetään paljon vettä. Viljelytiloilla on löydetty useita toimivia tapoja säästää vesivaroja: seuraavassa muutamia esimerkkejä maailmalta.

Etiopiassa Reilu kauppa tukee kahviviljelijöitä veden laadun suojelemisessa. Kahvin prosessoinnissa käytetään paljon vettä ja huolimattomasti käsiteltynä kahvipavuista syntyvä jäte saastuttaa vesistöjä. Tukemme avulla viljelijät voivat perustaa toimivat jätevesijärjestelmät sekä huolehtia jätteiden loppukäsittelystä asianmukaisesti.

Kenian Naivasha-järven lähellä sijaitsevilla kukkatiloilla vesivarojen hallinta on erityisen tärkeää, koska järviveden laatu on laskenut ja vettä käytetään aiempaa enemmän. Tästä kärsivät erityisesti kalastajat ja alkuperäiskansa maasait. Jokainen alueen Reilun kaupan kukkaplantaasi on viime vuosina vähentänyt vedenkäyttöään. Edistyneimmät ovat siirtyneet ravinneliuosviljelyyn ja useat muut kasvihuoneviljelyyn. Kasvihuoneet vähentävät sekä veden saastumista että veden käyttöä yli kolmanneksella. Loput plantaasit höydyntävät tuotannossaan pisarakastelua, sadevettä ja veden kierrätystä. Alueella on myös toteutettu laaja metsitysprojekti Reilun kaupan lisällä.

Vedenkulutus erityisesti puuvillan viljelyssä on runsasta. Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan Reilun kaupan puuvillanviljelyn yhteiskunnalliset ja ympäristökustannukset ovat viisi kertaa pienemmät kuin perinteisen puuvillanviljelyn. Reilun kaupan viljelymenetelmien negatiiviset vaikutukset ovat jopa yli 90 % pienemmät tarkastelluissa sosiaalisissa tekijöissä ja noin 30 % pienemmät ympäristötekijöissä. Reilun kaupan puuvilla toimi huomattavasti paremmin kuin perinteinen puuvilla kaikkien tutkittujen ympäristönsuojelun mittareiden osalta. Tutkitut alueet sisälsivät maankäytön, veden saasteet, veden käytön, kasvihuonekaasupäästöt ja maaperän saasteet.

Maailman vesipäivää vietetään 22.3. vuosittain. Vuoden 2022 teemana on pohjavesi. Katso lisätietoa vesipäivästä kampanjasivuilta: http://worldwaterday.org