”Naiset ovat kantava voimamme kaikkialla maailmassa”

Äitienpäivän perimmäinen ajatus on naisten arvostuksen lisääminen ja tasa-arvo. Nämä seikat ovat Reilun kaupan keskeisiä päämääriä maailman naisviljelijöiden työolosuhteiden ja aseman parantamisessa.

Naisten asema on kehittyvissä maissa heikko miehiin verrattuna ja tämä näkyy myös viljelytiloilla. On yleistä, että naisille maksetaan vähemmän palkkaa, viljeltävä maa on miesten omistuksessa, eikä naisten työtä arvosteta riittävästi. Reilun kaupan viljelytiloilla työskentelevistä viljelijöistä ja työntekijöistä naisten osuus on noin 25 prosenttia.

Reilu kauppa ry:n vastuullisuuspäällikön Josetta Nousjoen mukaan naisten ääni tulee saada kuuluviin. Rakenteellisten epäkohtien poistaminen edellyttää sitä, että naiset pääsevät mukaan päätöksentekoprosesseihin. 

Reilu kauppa tukee naisten vaikuttamismahdollisuuksia ja kannustaa aktiiviseen osallistumiseen työolosuhteiden kehittämisessä. Viljelijöille maksetaan tuotteista takuuhintaa, joka tarjoaa heille suojaa markkinahintojen vaihteluilta. Lisäksi Reilu kauppa tarjoaa naisille rahoitusmahdollisuuksia, kuten lainoja. Naisten pääsy johtaviin asemiin on yksi Reilun kaupan päämääristä. Lainarahan turvin naisten on helpompi perustaa omia yrityksiä. 

“Reilun kaupan kehityshankkeissa on suunnattu resursseja etenkin naisten kouluttamiseen ja naisjohtajuuden tukemiseen”, Nousjoki sanoo.  

Naiset ovat monipuolistaneet ansaintatapojaan Reilun kaupan tukemina. He valmistavat muun muassa terveyssiteitä ja hunajaa. Ruandassa, Tansaniassa ja Keniassa naisia on johtavissa asemissa kahvinviljelyssä. 

Naisten oikeuksia edistetään viljelmillä

Fairtrade African tasa-arvokoordinaattorin Susan Limisin mukaan äitiysvapaan kestoa on pidennetty joissakin Afrikan maissa. Hänen mukaansa Etiopian Reilun kaupan kukkatilojen viljelijöiden äitiysvapaa kestää neljä kuukautta. Kestoon on vaikuttanut nimenomaan naisten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon osuuskunnissa. 

Imettäville äideille on rakennettu imetyshuoneita viljelytilojen läheisyyteen. Tämä helpottaa vauvaikäisten lasten äitien työskentelyä viljelmillä. 

“Äitien ei tarvitse työskennellä koko ajan, vaan he saavat imetystaukoja. Kauempana sijaitseviin imetyshuoneisiin järjestetään kuljetuksia”, Limisi kertoo Teams-puhelussa Kenian Nairobista.  

Osuuskunnilla on lisäksi muun muassa tasa-arvosuunnitelmat, työntekijöitä koulutetaan, eikä lapsityövoiman ja pakkotyön hyväksikäyttö ole sallittua. Reilu kauppa turvaa lapselle oikeuden lapsuuteen ja koulutiehen. Näillä teoilla edistetään samalla naisten ja koko yhteisön kehittymistä. 

Nousjoen mukaan tyttöjen koulunkäynnistä huolehtiminen on tärkeää. Koulutuksen avulla tytöt saavat eväitä elämään, työntekoon, tasa-arvoon ja naisten aseman parantamiseen.  

Myös Limisin mukaan naisten kouluttautuminen vie kohti tasa-arvoisempaa maailmaa. Naisille sysätään hänen mukaansa vähintään kaksinkertaiset paineet ja vastuu miehiin verrattuna.  

“Koulutus ei saa olla vain poikien ja miesten oikeus. Haluamme kaikki naiset koulutuksen piiriin”, Limisi sanoo.   

Limisi kokee, että naisten asemaa parantamalla osoitetaan samalla naisille ja äideille heidän ansaitsemansa kunnioitus. Vuoden jokaisen päivän tulisi olla äitienpäivä.                                                                   

“Etenkin tänä äitienpäivänä toivoisin, että voisimme kaikki osoittaa tukea ja kiitollisuutta äideille kaikin tavoin. Naiset ovat kantava voimamme kaikkialla maailmassa.”

Susan Limisi.
Fairtrade African tasa-arvokoordinaattori Susan Limisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Jenna Bågeberg, artikkeli on tehty yhteistyössä Haaga-Helian journalismiopiskelijoiden kanssa.

Kuvaaja: José García. Kuvassa on banaaniviljemillä Dominikaanisessa tasavallassa pakkaajana työskentelevä Miriane Homelus, joka on kolmen lapsen yksinhuoltaja.