Kaakaon kasvatus: Reilu kauppa kitkee lapsityövoimaa Ghanassa

Lapsityövoiman hyväksikäyttö on Länsi-Afrikan kaakaontuotantoa yhä leimaava mutkikas ongelma. Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyöhanke Ghanassa lisää tietoisuutta lasten oikeuksista kouluissa, yhteisöissä ja osuuskunnissa. Haitallisia lapsityötapauksia seurataan ja tilanteisiin puututaan. Pitkäjänteisen työn tavoitteena on rakenteelliset muutokset. Paikallisviranomaisten valmiuksia ehkäistä lapsityövoiman hyväksikäyttöä ja käsitellä tapauksia vahvistetaan.

Kesäkuun 12. päivänä vietetään vuosittaista kansainvälistä lapsityön vastaista päivää. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu lapsityön poistaminen vuoteen 2025 mennessä. Tavoitevuosi kolkuttelee jo nurkan takana, mutta lapsityölle altistuu edelleen jatkuvasti noin 160 miljoonaa lasta maailmanlaajuisesti. Puolet heistä työskentelee vaarallisissa työympäristöissä tai pakotettuina, ja pandemia on vaikeuttanut tilannetta entisestään.

Köyhyys ja perinteet juurisyitä lapsityövoiman käytössä Länsi-Afrikassa

Kaakaosektori on surullisen kuuluisa haasteistaan. Ghanan ja Norsunluurannikon kaakaoviljelmillä on yhä arviolta 1,5 miljoonaa lapsityöläistä. Tyypillisesti lapsityövoiman hyväksikäytön taustalla vaikuttavat köyhyys ja perinteet. Kun viljelijäperheellä ei ole varaa palkata aikuisia työntekijöitä, lapset otetaan töihin.

Koulunkäynnin jäädessä lapsilta väliin, samat ongelmat siirtyvät sukupolvelta seuraavalle. Reilu kauppa maksaa tuottajille aina takuuhinnan ja Reilun kaupan lisän, joilla pyritään rikkomaan köyhyyden kierrettä.

Reilun kaupan kaakaon viljelijä kaakaohedelmien kera.
Reilun kaupan kaakaon kasvatus takaa raaka-aineen tuottaneille osuuskunnille tai suurtilojen työntekijöille Reilun kaupan lisän. Lisää voi käyttää esim. tuotannon tehostamiseen, koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Kuvassa Yaa Faustina, joka työskentelee Reilun kaupan kaakaotilalla Ghanassa. Kuva: Francis Kokoroko/Fairpicture.

Kehitysyhteistyössä tehdään yhteistyötä suklaata tuottavien yritysten kanssa

Reilun kaupan kaakaon kriteerit kieltävät jyrkästi lapsityövoiman hyväksikäytön. Kriteerit yksin eivät kuitenkaan välttämättä muuta asenneympäristöä ja rakenteita yhteisöissä. Sertifioinnin lisäksi Reilu kauppa tekee kohdennettua kehitysyhteistyötä osuuskunnissa ja tuottajayhteisöissä. Länsi- ja Etelä-Ghanassa Reilu kauppa ry:n lapsityövoiman vastaista hanketta rahoittavat Suomen ulkoministeriö ja suklaayritys Tony’s Chocolonely.

Onnistumisia on saavutettu perheissä, kouluissa ja viljelijöiden osuuskunnissa

Ghanan hankkeessa tietoisuutta lasten oikeuksista ja lapsityövoiman hyväksikäytön haitoista on kasvatettu onnistuneesti kouluissa, perheissä ja osuuskunnissa. Opettajia on koulutettu välttämään fyysistä kurinpitoa ja yhteisöihin on perustettu toimikuntia valvomaan lasten oikeuksien toteutumista. Lapset ja nuoret ovat itse tietoisempia ihmisoikeuksistaan ja siitä, mihin väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa.

Havaittuihin lapsityövoiman hyväksikäyttötapauksiin puututaan muun muassa varmistamalla lapsen koulunkäynnin edellytykset ja tukemalla perheen monimuotoisempaa toimeentuloa.

Reilun kaupan Asunafon kaakaoviljelijöiden osuuskunnan jäsenen mukaan ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, että lapsityövoiman hyväksikäytöllä on vaikutus lapsiin ja koulunkäyntiin suhtaudutaan positiivisemmin. Tilanne on parantunut heidän yhteisössään:

Aluksi vanhemmat pitivät lapsityötä kulttuuriimme kuuluvana seikkana. Jos esimerkiksi viljelijä itse auttoi lapsena isäänsä viljelmillä, miksi oma lapsi ei voisi auttaa samoin tavoin. Nykyään ollaan tietoisempia haitallisen lapsityön (child labour) ja turvallisen, avustavan, lapsityön (child work) eroista.

 

Reilu kauppa kitkee lapsityövoimaa Ghanassa. Kuvassa ghanalaisia koululaisia ja opettaja.
Reilu kauppa ry:n lapsityövoiman hyväksikäytön ehkäisyhanke Ghanassa on kouluttanut lasten turvallisuuteen ja oikeuksiin liittyen. Kuvassa ghanalaisia koululaisia ja opettaja. Kuva: Francis Kokoroko/Fairpicture.

Pitkäjänteisellä työllä tähdätään rakenteellisiin muutoksiin

Haitallisen lapsityön kitkeminen vaatii kärsivällisyyttä ja systemaattista lähestymistapaa. Kun todettuihin tapauksiin on puututtu, tapausten säännöllistä seurantaa on jatkettava pitkään. Tällöin vaikutus on varmasti pysyvä.

Markkinatoimijoiden vaatimukset haitallisen lapsityön seurantaan liittyen koskevat monesti vain ostajien omia tuotantoketjuja. Jotta laajempaa rakenteellista muutosta saadaan aikaan, on tärkeää vahvistaa myös paikallisia sosiaalityön palveluita sekä osuuskuntien ja yhteisöjen valmiuksia ehkäistä lapsityötä itsenäisesti. Tätä työtä jatketaan uudella ohjelmakaudella 2022-2025.

Reilu kauppa ry:n lapsityövoiman hyväksikäytön vastainen toiminta Ghanassa laajenee uusiin osuuskuntiin vuoden 2022 aikana, kun toinen lapsityöhön keskittyvä kehitysyhteistyöhanke aloitetaan sveitsiläisen Chocolats Halban kanssa. Kansainvälinen Reilun kaupan verkosto toteuttaa myös lasten oikeuksia edistäviä hankkeita muun muassa Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Lisätietoa aiheesta:

Kirjoittaja: Elina Voipio. Elina työskentelee Reilu kauppa ry:ssä kehitysyhteistyön asiantuntijana. Hän vastaa ohjelman strategisesta kehittämisestä Länsi-Afrikassa.