Kestävä toimeentulo työntekijöille

Reilun kaupan piirissä on paljon palkansaajia: suurilla plantaaseilla on pysyvää työvoimaa ja pientiloilla tarvitaan esimerkiksi kausityöntekijöitä auttamaan sadonkorjuussa. Kun tuottajien oma toimeentulo on tiukassa, maksetaan kausityöntekijöille usein hyvin pientä palkkaa.

Lue lisää elämiseen riittävistä ansioista

Kehitysyhteistyöllä pyrimme siihen, että työntekijät saavat kestävän toimeentulon ja kunnolliset työehdot. Siihen tarvitaan tietoa: niin työntekijöiden kuin työnantajien pitää tuntea työntekijöiden oikeudet. 

Tiedon lisäksi työntekijöillä ja heidän yhdistyksillään on oltava edellytykset ajaa asiaansa. Tuemme työntekijöiden järjestäytymistä ja neuvottelutaitojen kehittämistä. Tämän lisäksi myös työnantajapuolen täytyy hyötyä olojen paranemisesta, että muutosta aidosti tapahtuu. Panostamme toimivaan työelämään lisäämällä osapuolten välistä vuoropuhelua. Autamme myös työnantajia ymmärtämään edut siitä, että työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin: tuotteiden laatu paranee ja työntekijät sitoutuvat työhönsä. 

Reilu kauppa tukee työntekijöiden oikeutta saada järjestäytyä vapaasti ja neuvotella asemastaan. Tämä ei monessa maassa ole itsestäänselvyys. Pyrimme sovinnollisiin, luottamuksellisiin ja kypsiin suhteisiin työmarkkinaosapuolten välillä. Hankkeita tehdään osin käsi kädessä viljelijöiden olojen parantamisen kanssa. 

Tavoitteena on, että kaikki työntekijät saisivat elämiseen riittävän palkan työstään. Tämä tarkoittaa sitä, että ansioiden tulisi kattaa asumisen ja ruuan lisäksi muut ihmisarvoisen elämän perustarpeet kuten lasten koulutuksen ja terveydenhoitomenot, ja että perheillä olisi mahdollisuus säästää pahan päivän varalle. 

Esimerkiksi Etiopiassa parannamme työntekijöiden neuvotteluasemaa ja työoloja leikkokukkien tuotannossa. Monet näistä työntekijöistä ovat siirtotyöläisiä ja naisia, joilla on turvattomat työolot. Ghanassa kohennamme työoloja banaaniplantaaseilla ja Etelä-Afrikassa edesautamme viinialan työntekijöiden valmiuksia neuvotella työehtosopimuksia. Latinalaisessa Amerikassa toteutamme alueellista työntekijöiden verkostoitumishanketta, joka tukee työntekijöiden järjestäytymistä, sillä monet heikoimmassa asemassa olevista työntekijöistä ovat siirtotyöläisiä.