Kestävä toimeentulo tuottajille

Pienviljelijöiden elämä erityisesti kehittyvissä maissa on hyvin haavoittuvainen ilmastonmuutokselle ja globaalin kaupankäynnin epäoikeudenmukaisille rakenteille. Reilu kauppa tukee kehitysyhteistyöllä tuottajien muodostamia osuuskuntia, jotta nämä voisivat vahvistaa osaamistaan ja vastata globaaleihin haasteisiin.

Lue lisää tuottajien asemasta

Joukoissa on voimaa, ja osaavat tuottajaosuuskunnat voivat rohkeammin vaikuttaa maansa hallitukseen ja raaka-aineiden tukkureihin tuotantomaissa. Samalla osuuskunnat kehittävät tilojen tuottavuutta, jäsentensä yrittäjyystaitoja, sukupuolten tasa-arvoa ja nuorten osallistumista, sekä edistävät ympäristönsuojelua ja varautumista ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin. 

Reilun kaupan keskeinen tavoite on, että tuottajajärjestöissä vallitsisi tasa-arvo. Kehitysyhteistyöllämme pyrimme vaikuttamaan siihen, että niin miehillä, naisilla, nuorilla kuin muilla haavoittuvassa asemassa olevilla ryhmillä kuten vammaisilla, olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua osuuskuntien toimintaan ja johtamiseen. Kun osuuskunnat ovat demokraattisempia ja tietoisempia esimerkiksi ihmisoikeuksista, ne pystyvät palvelemaan jäseniään paremmin. 

Viljelijöiden tietotaidon karttuessa he oppivat vaatimaan parempia palveluja ja kaupankäynnin ehtoja, ja näin kehittämään omaa elinkeinoaan. Heidän tuotantonsa on ammattimaista ja he selviävät paremmin muuttuvista tilanteista, kuten markkinaheilahteluista ja ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä. Hankkeillamme vaikutamme siihen, että viljelijät ja heidän järjestönsä toimivat ylpeästi etujensa puolesta. 

Esimerkiksi Haitissa autamme kahvin ja kaakaon pienviljelijöitä tuotannon monipuolistamisessa ja osuuskuntien hallinnon kehittämisessä. Guatemalassa viljelijäperheet lisäävät tulojaan kehittämällä hunajantuotantoa. Etiopiassa tuemme ympäristökestävämpää kahvintuotantoa ja Ghanassa ehkäisemme lapsityövoiman hyväksikäyttöä yhdessä paikallisviranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Kaikissa hankkeissamme tuemme myös osuuskuntien sopeutumista ilmastonmuutokseen.