Urheilupallot

Suuri osa maailman urheilupalloista valmistetaan Pakistanissa. Lapsityövoima on yleistä, työpäivät kohtuuttoman pitkiä, ylityöt pakollisia eivätkä ompelijoiden palkat riitä elämiseen.
Myös Reilun kaupan urheilupallot tulevat Pakistanista. Tällä hetkellä Suomessa on myynnissä Reilun kaupan merkillä varustettuja jalkapalloja, käsipalloja ja lentopalloja.

Pallot ovat Reilun kaupan järjestelmässä erikoisuus. Muissa Reilun kaupan tuotteissa sertifioitua ovat raaka-aineet, palloissa sertifioidaan varsinainen työvaihe.

Esimerkiksi jalkapallo koostuu yleensä 32 palasta, jotka ommellaan yhteen lähes 700 neulanpistolla joko käsin tai koneella. Taitava ja nopea ompelija saa valmiiksi kolmesta viiteen palloa päivässä. Suurilla urheiluvälinevalmistajilla ei ole omia tehtaita, vaan niiden tuotteet valmistetaan usein alihankkijoiden tehtailla maissa, joiden lainsäädäntö ei turvaa työntekijöiden asemaa. Lisäksi alihankintaketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia ja työntekijöiden olojen valvominen on hankalaa.

Reilu kauppa -sertifiointi suojaa pallojen ompelijoita heikoilta työolosuhteilta. Työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa. Pallojen tuotannossa lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Lisäksi ostaja maksaa palloista erillistä Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Pakistanissa urheiluvälineteollisuudessa työskentelevät ovat usein kaikkein köyhimpiä perheitä, joiden toimeentulo on täysin riippuvaista saaduista palkoista. Naisten työpanosta tarvitaan perheen elättämiseksi, mutta maaseudun naisten ei ole kulttuurillisista syistä mahdollista työskennellä tehtaissa miesten kanssa. Reilun kaupan urheilupallojen tuotannon myötä kyliin on perustettu paikallisia ompelukeskuksia, joissa naisetkin voivat työskennellä ja näin osallistua perheensä elatukseen.

Suomessa on myyty Reilun kaupan urheilupalloja vuodesta 2004.