Mehut

Suurin osa mehutuotannossa käytetyistä hedelmistä on kasvatettu suurtiloilla, jotka käyttävät paljon tilapäisiä työntekijöitä. Pitääkseen tuotantokustannukset alhaisina, tilat saattavat teettää töitä äärimmäisen alhaisella palkalla ja epäinhimillisissä olosuhteissa.

Appelsiinimehuntuotanto on hyvin keskittynyttä ja markkinoita hallitsee muutama monikansallinen yhtiö. Tämä heikentää pienviljelijöiden mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Monet mehuntuottajat ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin, kun hinnat maailman mehumarkkinoilla ovat laskeneet. Esimerkiksi appelsiineista maksetaan usein niin vähän, ettei hinta kata pienten ja keskisuurten tuottajien tuotantokustannuksia.

Reilun kaupan mehujen raaka-aineet tulevat sekä pienviljelijöiden tiloilta että suurtiloilta.

Reilun kaupan hedelmien pienviljelijät muodostavat yhdessä osuuskuntia. He saavat myymistään Reilun kaupan hedelmistä aina vähintään Reilun kaupan takuuhinnan ja sen päälle maksettavaa Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä osuuskunnan jäsenet päättävät yhdessä. Varat voi käyttää tuotannon tehostamiseen tai viljelijöitä ja heidän perheitään hyödyttäviin hankkeisiin kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä viljelijöitä että luontoa.

Reiluun kauppaan kuuluvilla hedelmiä kasvattavilla suurtiloilla työntekijöille on maksettava vähintään lain edellyttämää ja asteittain nousevaa palkkaa, työntekijöillä pitää olla oikeus järjestäytyä ja oikeus saada työsopimus ja palkkakuitit kirjallisina. Lisäksi työntekijöillä on oltava oikeus lomaan, sairauslomaan ja äitiyslomaan. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä työntekijöitä että luontoa.

Reiluun kauppaan kuuluvalla suurtilalla on oma demokraattisesti valittu komitea, joka päättää, miten tilalle maksettavat Reilun kaupan lisät käytetään tilan työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Varoilla voidaan esimerkiksi parantaa työntekijöiden asuinolosuhteita tai maksaa työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä koulutusta ja terveydenhuoltoa.

Suomessa on myyty Reilun kaupan mehua vuodesta 2004.


  • Reilun kaupan mehujen raaka-aineita tuotetaan ainakin Beninissä, Brasiliassa, Costa Ricassa, Kuubassa, Ecuadorissa, Egyptissä, Intiassa, Perussa, Etelä-Afrikassa ja Thaimaassa.
  • Reilun kaupan hedelmistä valmistetut mehut ovat usein ns. massabalanssituotteita.