Guatemalalainen kahvinviljelijä Diego Guarchaj

Reilun kaupan takuuhinta

Reilun kaupan takuuhinta on tuotteista maksettava ostohinta, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset. Se on viljelijän turvaverkko.

Reilun kaupan viljelijöille maksetaan heidän myymistään tuotteista vähintään Reilun kaupan takuuhintaa. Eri tuotteilla on luonnollisesti eri takuuhinnat. Takuuhinta on tietty hinta tietystä määrästä tuotteita tai raaka-ainetta. Takuuhinnan suuruus voi vaihdella alueittain tai maittain.

Jos maailmanmarkkinahinta on takuuhintaa korkeampi, viljelijälle maksetaan maailmanmarkkinahintaa. Mutta jos maailmanmarkkinahinta laskee takuuhinnan alapuolelle, Reilun kaupan viljelijä ei joudu kärsimään pahimmillaan jopa tuotantokustannuksia alemmas tippuneesta hinnasta, vaan saa aina vähintään Reilun kaupan takuuhintaa.

Reilun kaupan takuuhinnan maksaa se kauppaa käyvä yritys, joka ostaa tuotteen Reilu kauppa -sertifioidulta tuottajalta. Takuuhinta maksetaan tuottajalle eli joko suurtilalle tai pienviljelijöiden muodostamalle osuuskunnalle.

Reilun kaupan kansainvälinen kattojärjestö Fairtrade International määrittelee tuotteiden takuuhinnat. Tuoteryhmäkohtaiset takuuhinnat löytyvät Fairtrade Internationalin verkkosivuilta.

Ajankohtaista