Kriteerit ja valvonta

Reilun kaupan sertifiointimerkkiä käytetään tuotteissa, jotka on sertifioitu kansainvälisten Reilun kaupan kriteereiden mukaisesti. Järjestelmän kriteerit asettaa Fairtrade International. Kriteerien tarkoituksena on saada aikaan kehitystä ja varmistaa, että järjestelmän hyödyt tavoittavat kehitysmaiden tuottajat.

“Reilun kaupan kriteerien seuraaminen vahvistaa naisten ääntä ja roolia sekä pienviljelijöiden että työntekijöiden keskuudessa.”

Overseas Development Institute (ODI), 2017. The impact of Fairtrade. 

Lisäksi sertifiointikriteerit neuvovat ja edellyttävät monia vastuullisia toimintatapoja. Uusiutumattoman energian käyttöä on vähennettävä, metsää suojeltava ja vedenkäyttö on saatava kestävälle tasolle. Haitallisten torjunta-aineiden käyttö on kielletty. Työolojen täytyy olla inhimilliset ja palkkojen on täytettävä lain ja kollektiivisten palkkaneuvottelujen vaatimukset. Lapsityövoiman ja pakkotyön hyväksikäyttö on kielletty ja niiden riskiä vähennetään aktiivisesti. 

Reilun kaupan tuotteita tuotetaan sekä yksittäisten perheiden omistamilla pientiloilla että plantaaseilla, jotka käyttävät paljon palkkatyövoimaa. Reilussa kaupassa on omat kriteerit pienviljelijöille ja palkkatyövoimaa käyttäville suurtiloille.

Pienviljelijöille

  • maksetaan tuotteesta vähintään Reilun kaupan takuuhintaa
  • maksetaan myyntihinnan päälle Reilun kaupan lisää

Suurtilojen työntekijöille

  • vähintään lakien mukaista ja asteittain kohti elämiseen riittävää tasoa nousevaa palkkaa
  • asialliset työolot
  • oikeus liittyä ammattiyhdistyksiin

Reiluun kauppaan mukaan pääseminen edellyttää minimikriteerien täyttämistä. Sen jälkeen tuottajilta edellytetään vuosittain jatkuvaa kehitystä, johon pyritään lisäkriteereillä. Kattava luettelo kaikista kriteereistä löytyy Fairtrade Internationalin sivuilta.

Reilun kaupan tiloilla lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Kyltti kenialaiselta Reilun kaupan teetilalta.

Miten valvonta toimii?

Reilussa kaupassa kauppaa käyvät yritykset ja tuottajat eivät valvo itse itseään, vaan valvonta ja kaupankäynti on selvästi erotettu toisistaan. Valvonnalla tarkoitetaan sen varmistamista, että Reilun kaupan tiloilla ja koko tuotantoketjussa aina valmiiseen tuotteeseen asti toimitaan kriteerien mukaisesti.

Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa FLOCERT-yhtiö. Kaikki tuottajat ja tuotantoketjuun osallistuvat valmistajat tarkastetaan säännöllisesti. Tuotantotapojen lisäksi seurataan Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisien maksua sekä lisien käyttöä. Valvojia kierrätetään siten, ettei sama valvoja tarkasta jatkuvasti samoja tuottajia.

Reilun kaupan valvonnalle on myönnetty ISO 17065 -standardi. Standardi on osoitus puolueettomasta ja läpinäkyvästä valvonnasta. Reilun kaupan valvonta pitää sisällään sekä ennalta ilmoitettuja käyntejä että yllätysvierailuja tiloille ja yrityksiin. Käyntien yhteydessä haastatellaan ja käydään läpi kirjallista dokumentaatiota.

Jos tiloilta löytyy valvontakäynnin yhteydessä vähäisiä rikkeitä, valvoja antaa asioiden korjaamiselle takarajan, jonka jälkeen asioiden kuntoon saattaminen tarkistetaan. Se tehdään esimerkiksi uudella valvontakäynnillä.

Jos tiloilta löytyy vakavia rikkomuksia, kuten esimerkiksi lapsityövoiman hyväksikäyttöä, rikkomuksen tehneen tilan tai viljelijäyhteisön sertifiointi jäädytetään. Tämän jälkeen tuottajalla ei ole oikeutta solmia uusia kauppasuhteita Reilun kaupan tuotteiden myymiseksi. Jos rikkomuksia ei korjata valvojan antamaan takarajaan mennessä, menettää tuottaja kokonaan oikeuden myydä Reilun kaupan tuotteita.

Koska Reilun kaupan tuotannolle säädetyt kriteerit ovat tiukat ja yksityiskohtaiset, tiloilta löytyy usein pieniä asioita, joiden korjaamisen valvoja tarkistaa uudella valvontakäynnillä tai pyytämällä dokumentaatiota asian korjaamisesta. Vakavat, sertifioinnin jäädyttämiseen johtavat rikkeet ovat harvinaisempia.

Ajankohtaista