Kenialainen kahvinviljelijä Elizabeth Chepkwony

Mikä on Reilu kauppa?

Reilu kauppa on kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien tuotteiden sertifiointijärjestelmä. Olennaista on, että viljelijät saavat työstään elämiseen riittävän korvauksen. Ensimmäinen ja edelleen suurin ja tunnetuin Reilun kaupan tuote on kahvi, mutta nykyään Reilu kauppa sertifioi satoja muitakin Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella viljeltyjä tai valmistettuja tuotteita.

Reilun kaupan tavoitteena on vähentää köyhyyttä reilujen kaupankäynnin ehtojen avulla. Reilu kauppa tarjoaa kehittyvien maiden viljelijöille ja suurtilojen työntekijöille mahdollisuuden parantaa toimeentuloaan sekä päättää itse omasta tulevaisuudestaan.

Taloudelliset hyödyt: Viljelijöille maksetaan myymistään tuotteista vähintään Reilun kaupan takuuhintaa ja sen päälle Reilun kaupan lisää. Lisäksi viljelijät saavat koulutusta, josta on heille hyötyä sekä viljelyssä että kaupankäynnissä. Suurtilojen työntekijöille maksetaan vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa.

Sosiaaliset hyödyt: Reilu kauppa edellyttää pienviljelijäyhteisöiltä demokraattista ja läpinäkyvää päätöksentekoa. Suurtilojen työntekijöillä tulee olla järjestäytymisoikeus ja turvalliset työolot.

Ympäristöhyödyt: Reilu kauppa asettaa viljelylle tiukat ympäristökriteerit. Haitallisten torjunta-aineiden käyttö on kielletty ja sallittujen kemikaalien varastoinnille ja käytölle on laadittu tarkat säännöt. Olennaista on huomioida sekä viljely-ympäristön että viljelyyn osallistuvien ihmisten hyvinvointi.

Ihmisoikeushyödyt: Pakkotyö ja lapsityövoiman hyväksikäyttö ovat Reilussa kaupassa kiellettyjä.

Reilun kaupan takuuhinta

Reilun kaupan viljelijöille maksetaan heidän myymistään tuotteista vähintään Reilun kaupan takuuhintaa.

Lue lisää

Reilun kaupan lisä

Reilun kaupan lisä on rahaa, jota tuottajille maksetaan myyntihinnan päälle.

Lue lisää

Kriteerit ja valvonta

Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa FLOCERT-yhtiö.

Lue lisää

Merkit

Reilun kaupan tuotteissa on sertifiointimerkki. Reilun kaupan sertifiointimerkki on Fairtrade International -järjestön omaisuutta.

Lue lisää