Mikä on Reilu kauppa?

Reilu kauppa tekee töitä sen eteen, että kehittyvien maiden pienviljelijöillä ja maataloustyöntekijöillä olisi mahdollisuus reiluun toimeentuloon ja päätösvalta omasta tulevaisuudestaan. Riippumaton tutkimus osoittaa, että Reilu kauppa toimii.

”Tutkimus osoittaa selvästi, että Reilu kauppa -sertifioidut tilat ovat hyötyneet korkeammista tuottajahinnoista.”

Saarlandin yliopiston CEVAL evaluointikeskus (2017)

“Reilu kauppa -sertifioinnilla on myönteisiä vaikutuksia ympäristötoimiin kehittyvien maiden maatiloilla.” [1] 

Overseas Development Institute (ODI), 2017. The impact of Fairtrade. 

Reilu kauppa käyttää neljää työkalua: 

  • Sertifiointi, jonka avulla vastuullisesti toimivat maataloustuottajat ja muut yritykset pystyvät erottautumaan ja löytämään toisensa. Sertifioidut tilat ja yritykset noudattavat Reilun kaupan laatimia kriteerejä, jotka koskevat sekä ihmisoikeuksia että ympäristövaikutuksia. Kriteerien toteutumista valvotaan perusteellisten auditointien kautta.
  • Tuki ja koulutus miljoonille kehittyvien maiden pienviljelijöille ja maataloustyöntekijöille. 
  • Kampanjointi ja globaalikasvatus kuluttajien tietoisuuden ja vastuullisten valintojen lisäämiseksi.
  • Vaikuttamistyö kestävämpien kauppatapojen ja -sääntöjen puolesta yritysten ja poliittisten päättäjien suuntaan.  

Reilun kaupan yhdistys ei siis tuota tuotteita tai käy kauppaa vaan ylläpitää vastuullisen tuotannon kriteereitä, tukee viljelijöitä, kampanjoi ja tekee vaikuttamistyötä. Kun yritys on kiinnostunut käyttämään tai myymään vastuullisuuskriteeriemme mukaisesti tuotettuja raaka-aineita tai tuotteita, voimme auttaa yritystä löytämään niitä. 

Viljelijät ovat vahvasti mukana Reilun kaupan kehittämisessä – heillä on puolet järjestelmän päätösvallasta. 

“Reilun kaupan tuottajien lapset osallistuvat koulutukseen todennäköisemmin ja pidempään.”

Saarlandin yliopiston CEVAL evaluointikeskus (2017)

Reilun kaupan sertifiointi

Reilu kauppa -sertifioinnin piirissä on yli 1,7 miljoonaa viljelijää ja työntekijää Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Reilu kauppa tarjoaa pienviljelijöille takuuhinnan, joka toimii turvaverkkona markkinahintojen heittelyitä vastaan: kauppaa käydään markkina- tai takuuhinnalla, sen mukaan kumpi on kulloinkin korkeampi. 

Sekä pienviljelijät että maataloustyöntekijät hyötyvät Reilun kaupan lisästä, joka on kauppahinnan päälle laskettava bonus vastuullisesta toiminnasta. Viljelijät ja työntekijät päättävät lisän käytöstä tuotannon tai elintasonsa kehittämiseen demokraattisesti osuuskunnissaan tai komiteoissaan. 

Kaupallinen menestys 

Suomen markkinoilla on yli 1 200 Reilun kaupan tuotetta. Niitä löytyy kaikista kauppaketjuista ja tukuista. Myynti kasvaa vuosittain noin 10 %. 

Reilu kauppa ry perustettiin kehitys- ja ympäristöjärjestöjen toimesta vuonna 1998. Nykyään sen 33 jäsenjärjestön joukkoon kuuluvat myös SAK, STTK, Akava ja useita ammattiliittoja. Toiminnassa on Suomessa mukana myös 16 Reilun kaupan kaupunkia, kahdeksan Reilun kaupan korkeakoulua sekä satoja Reilun kaupan seurakuntia, kouluja ja työpaikkoja. 

Kansainvälinen Reilun kaupan järjestelmä syntyi 1980-luvulla meksikolaisten kahvinviljelijöiden ja hollantilaisen kansalaisjärjestön yhteistyöstä. Kahvin markkinahinta oli hyvin matala, eikä se tuonut inhimillistä elintasoa viljelijäperheille. Viljelijät ja järjestö päättivät kokeilla, saisivatko ne nostettua tuottajahintaa kampanjoinnin ja vastuullisuusmerkinnän avulla – ja toivat vuonna 1988 Hollannin markkinoille Reilu kauppa sertifioidun kahvin Meksikon Chiapasin alueelta. 

Reilun kaupan vaikuttavuus

Reilu kauppa toimii oikeudenmukaisemman maailmankaupan ja tuottajien ja työntekijöiden paremman toimeentulon eteen.

Lue lisää

Kriteerit & valvonta

Reilussa kaupassa valvonta ja kaupankäynti on selvästi erotettu toisistaan – kriteerien valvonnasta vastaa erillinen osapuoli. Kaikki tuottajat ja tuotantoketjuun osallistuvat valmistajat tarkastetaan säännöllisesti.

Lue lisää

Kehitysyhteistyö

Reilun kaupan vaikuttavuutta täydentää sertifioinnin ohella myös kehitysyhteistyö. Reilu kauppa ry tekee kehitysyhteistyötä Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla ja Afrikassa.

Lue lisää

Vaikuttamistyö

Vaikutamme yrityksiin, poliitikoihin ja kuluttajiin edistääksemme kestävää kulutusta ja reilua voitonjakoa tuotantoketjuissa.

Lue lisää

Ajankohtaista