Reilua ja kestävää kauppaa

Reilu kauppa ry:llä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä kaupasta reilumpaa työntekijöille ja viljelijöille, sillä me teemme työtä koko tuotantoketjun kanssa, pelloilta kuluttajiin saakka.

Voimme saada aikaan pysyviä ja kestäviä muutoksia, kun työskentelemme tuotantoketjun kaikkien osapuolten kanssa. Tärkeässä roolissa ovat kuluttajat, yritykset ja poliittiset päättäjät. Yhdessä etelän maiden järjestöjen kanssa nostamme esiin epäkohtia ja onnistumisia niin tuottajamaissa kuin Suomessakin. Käymme keskustelua joka tasolla eri toimijoiden kanssa, jotta ihmisoikeudet toteutuvat pelloilla, ja jotta kuluttajat Suomessa tietävät, mitä ostavat lähikaupasta. Rohkaisemme myös kuntia ja valtiota ihmisten ja ilmaston kannalta hyviin julkisiin hankintoihin.

Tavoitteena on, että tuottajat ja työntekijät saavat äänensä kuuluviin, ja että meidän kulutustottumuksemme Suomessa takaavat paremman elämän ihmisille etelässä.

Etelässä vahvistamme viljelijöiden ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin – melkein jokaisessa hankkeessamme on mukana vaikuttamistyötä ja sen koulutusta. Myös viljelijäjärjestöjä etelässä vahvistetaan, jotta heillä olisi vahvemmat valmiudet vaikuttaa paikalliseen päätöksentekoon ja kykyjä analysoida paikallista politiikkaa. Latinalaisessa Amerikassa toteutetaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävä vaikuttamishanke.

Suomessa kannattaa seurata esimerkiksi #tunneketjusi-aihetunnistetta, jolla herättelemme tietoisuutta elintarvike- ja vaateteollisuuden ongelmista yhdessä SASKin ja Eetin kanssa. Lue lisää vaikuttamistyöstämme Teemat-sivuilta.

Ajankohtaista