Nicaragualainen kahvinviljelijä Imelda Rojo

Kestävä toimeentulo tuottajille

Ilmastonmuutos ja kurjistava politiikka moukaroivat Reilun kaupan pienviljelijöitä monissa maissa. Tuemme pienviljelijöiden muodostamia osuuskuntia, koska haluamme parantaa tuottajien toimeentuloa.

Joukoissa on voimaa, ja osaavat osuuskunnat voivat rohkeammin vaikuttaa maan hallitukseen ja myös tuotteiden tukkureihin paikan päällä. Samalla parannetaan tilojen tuottavuutta, kehitetään yritystaitoja, tasa-arvoa ja nuorten osallistumista, edistetään ympäristönsuojelua ja varaudutaan ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin.

Tavoitteena on, että tuottajajärjestöissä vallitsisi tasa-arvo.

Haluamme, että niin miehillä, naisilla, nuorilla kuin vähemmistöryhmillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua osuuskuntien toimintaan ja johtamiseen ja että osuuskunnat olisivat paremmin johdettuja ja tietoisempia esimerkiksi ihmisoikeuksista. Näin ne pystyvät joustavammin elämään ajassa ja palvelemaan jäseniään paremmin.

Vähitellen viljelijöiden olot kohenevat ja he kykenevät selviämään elämän kolhuista sinnikkäämmin, koulutus ja pääsy terveydenhuoltoon paranevat ja työmme tuloksena myös ympäristö voi paremmin. Hankkeiden seurauksena yhä ylpeämmät viljelijät ja heidän järjestönsä puhuvat ja toimivat etujensa puolesta.

Esimerkiksi Haitissa autamme kahvin ja kaakaon pienviljelijöitä tuotannon monipuolistamisessa, ja Guatemalassa tuemme perheitä lisäämään tulojaan hunajantuotannolla. Etiopiassa tuemme kestävämpää kahvintuotantoa ja Ghanassa kamppailemme lapsityövoiman hyväksikäyttöä vastaan yhdessä paikallisten kanssa. Kaikissa hankkeissamme tuemme myös viljelijöiden ja tuottajien sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Ajankohtaista