Kehitysyhteistyö

Reilun kaupan tuottajilla ja työntekijöillä on oikeus ihmisarvoiseen, turvattuun elämään, jossa he voivat itse päättää kohtalostaan.

Kehittyvissä maissa ihmisiä uhkaavat monet vaarat: ilmastonmuutos, konfliktit, epäreilut työolot, lapsityövoiman hyväksikäyttö, tasa-arvo-ongelmat, jopa ihmiskauppa.

Edes Reilumpi kauppa ei yksin ratkaise yhteiskunnallisia kipukohtia. Tarvitaan muutosta siinä, miten ihmisoikeuksiin suhtaudutaan meillä, kehittyvissä maissa ja koko tuotantoketjussa. Siksi Reilu kauppa ry tekee myös kehitysyhteistyötä Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla ja Afrikassa.

Kehitysyhteistyön teemoja on kolme:

  1. tuottajien kestävä toimeentulo
  2. työntekijöiden kestävä toimeentulo
  3. kestävän kaupankäynnin edistäminen

Tavoitteenamme on taata ihmisarvoinen elämä kehitysmaan viljelijöille ja työntekijöille. Haluamme, että Reilun kaupan pienviljelijät ja suurtilojen työntekijät saavat riittävää toimeentuloa ja resursseja kyliensä ja asuinseutujensa kehittämiseen. Lisäksi edistämme reilua ja kestävää kaupankäyntiä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyötä rahoittavat yhdistyksen lisäksi Suomen ulkoministeriö, useat Reilun kaupan tuotteita myyvät yritykset sekä muiden maiden Reilun kaupan yhdistykset.


Tutustu kehitysyhteistyöohjelmiin


Ajankohtaista: