Kestävä toimeentulo työntekijöille

Reilun kaupan piirissä on paljon palkansaajia: suurilla plantaaseilla on pysyvää työvoimaa ja pientiloillakin tarvitaan työntekijöitä auttamaan esimerkiksi sadonkorjuussa. Vaatimattomissa oloissa nimenomaan kausityöntekijöille maksetaan usein kovin pientä palkkaa.

Pyrimme kehitysyhteistyöllä takaamaan, että myös nämä työntekijät saavat kunnollisen elannon ja reilut työehdot. Siihen tarvitaan tietoa: niin työntekijöiden kuin työnantajien pitää tuntea työntekijöiden oikeudet.

Pelkkä tieto ei riitä, vaan neuvottelutaidotkin ovat tarpeen: työntekijöillä ja heidän yhdistyksillään on oltava edellytykset ajaa asiaansa. Tämän lisäksi myös työnantajapuolen täytyy hyötyä olojen paranemisesta, että muutosta aidosti tapahtuu. Lisäämme osapuolten välistä vuoropuhelua ja autamme myös työnantajia ymmärtämään edut siitä, että työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin: tuotteiden laatu paranee ja työntekijät sitoutuvat työhön huomennakin.

Samalla työntekijöiden täytyy saada järjestäytyä vapaasti ja neuvotella asemastaan. Tämä ei monessa köyhässä maassa ole itsestäänselvyys. Pyrimme sovinnollisiin, luottamuksellisiin ja kypsiin suhteisiin, sillä turhan monessa maassa työntekijöiden ja työnantajien välit ovat riitaisat ja tulehtuneet. Hankkeita tehdään osin käsi kädessä viljelijöiden olojen parantamisen kanssa.

Tavoitteena on, että kaikki työntekijät saisivat elämiseen riittävää palkkaa, joka kattaisi asumisen ja syömisen lisäksi kaikki muut perustarpeet ja antaisi mahdollisuuden vähän säästääkin pahan päivän varalle.

Esimerkiksi Etiopiassa parannamme työntekijöiden asemaa kahvin ja leikkokukkien tuotannossa. Monilla leikkokukkien kanssa työskentelevillä naisilla on turvattomat työolot. Ghanassa kohennamme työoloja banaaniplantaaseilla ja Malawissa teentuotannossa. Etelä-Afrikassa teemme yhteistyötä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen kanssa kanssa ja edesautamme viinialan työntekijöiden valmiuksia neuvotella työehtosopimuksia.

Latinalaisessa Amerikassa toteutamme myös alueellista hanketta työntekijöiden olojen turvaamiseksi, sillä monet heikoimmassa asemassa olevista työntekijöistä ovat siirtotyöläisiä kaukana kotoa.

Ajankohtaista