Vastuulliset julkiset hankinnat

Kunnat ostavat tietämättään tuotteita, jotka on valmistettu pakkotyöllä ja lapsityötä hyväksikäyttäen. Viisitoista suomalaisjärjestöä kampanjoi vastuullisten hankintojen lisäämiseksi.

Lapsityön hyväksikäyttö, pakkotyö ja muut vakavat ihmisoikeusongelmat ovat edelleen yleisiä esimerkiksi elintarvikkeiden, elektroniikan, tekstiilien, huonekalujen ja katukivien tuotantoketjuissa. Yli 150 miljoonaa lasta tekee työtä, joka haittaa heidän terveyttään tai koulunkäyntiään.

Silti kunnat ja muut julkisyhteisöt ostavat näitä tuotteita jatkuvasti pelkän hinnan perusteella. Julkisiin hankintoihin käytetään noin 35 miljardia euroa vuosittain, joka on keskimäärin 16 prosenttia koko Suomen taloudesta. Näin suuren ostajan ostokriteerit muokkaavat yritysten toimintatapoja hyvässä ja pahassa.


86% suomalaisista pitää vastuullisuutta tärkeänä julkisissa hankinnoissa.
Lähde: Sertifiointimerkkien teettämä kysely, 2016


Onneksi julkisyhteisöillä on vuonna 2017 voimaan astuneen hankintalain myötä entistä vahvempi oikeus käyttää hankinnoissaan vastuullisuuskriteerejä. Laissa toistetaan moneen kertaan, että hankintayksiköt voivat asettaa sekä työntekijöiden että luonnon kohtelua ohjaavia kriteereitä ja ehtoja.

Aika on siis kypsä kehitysmaahankintojen vastuullisuuden kohentamiselle! Reilu kauppa ry koordinoikin 15 suomalaisjärjestön kampanjaa vastuullisuuden edistämiseksi erityisesti elintarvike-, elektroniikka-, tekstiili-, huonekalu- ja kivihankinnoissa.

Pyrimme tarjoamaan hankintoja tekeville asiantuntijoille hyviä esimerkkejä muiden hankintayksiköiden käytännöistä ja vinkkejä vastuullisuuden todentamiseen.

Lue oppaamme: Vinkkejä vastuullisten kehitysmaahankintojen tekemiseen.


Lisäksi olemme mukana Sitoumus2050-kampanjassa. Reilu kauppa ry on haastanut yhdessä Joutsenmerkin, EU-ympäristömerkin ja Pro Luomu ry:n kanssa kunnat tekemään kestäviä julkisia hankintoja. Lue lisää vastuullisuusmerkkien haasteesta kunnille.