Rättvis handel rf

Rättvis handel rf strävar efter att göra det enkelt för konsumenter att välja etiska, säkert övervakade produkter och informera om märkessystemet Rättvis handel. Föreningen övervakar också användningen av märket Rättvis handel i Finland och de baltiska länderna. Föreningen deltar inte själv i handel.

Utgångspunkten för vårt arbete är att öka den direkta nytta som via Rättvis handel kanaliseras till utvecklingsländerna, eftersom Rättvis handel i första hand finns till för att gagna småbrukare och anställda på stora jordbruk i utvecklingsländer.

Rättvis handel rf är en del av ett internationellt nätverk som består av av producentorganisationer i syd, Rättvis handel-organisationer världen över och Fairtrade International, som är samarbetsorganisation för såväl märkesorganisationer som producentorganisationer i olika länder.

Rättvis handel rf i siffror

De första Fairtrade produkterna kom till försäljning i Finland 1999.

Rättvis handel rf har 32 medlemsorganisationer.

Vi har cirka 1 700 olika Fairtrade produkter till försäljning i Finland.

Fairtrade produkter odlas i 75 länder och säljs i mer än 140 länder.

Värdet av försäljningen av Fairtrade produkter på den finska marknaden var 228 miljoner EUR 2020.

86% av finländarna känner Fairtrade märket. (Kantar TNS 2020).

Kontaktuppgifter

Rättvis handel rf
Kuortanegatan 1, 4e vån.
00520 Helsingfors

+358 9 315 45477
info@fairtrade.fi

Janne Sivonen

Verksamhetsledare

+358 44 356 9369
Sari Ignatius

Ekonomi- och förvaltningschef

+358 45 643 2032
Leena Kummu

Chef för kommunikation och marknadsföring

+358 50 569 1836
Marika Laine

Specialist, marknadsföring

+358 45 672 4252
Josetta Nousjoki

Chef för påverkansarbete

+358 40 577 4773
Tytti Nahi

Chef för mänskliga rättigheter, Fairtrade International

+358 40 772 4247
Jatta Makkula

Koordinator för mänskliga rättigheter, Fairtrade International

+358 40 595 9120
Teemu Sokka

Programchef, utvecklingssamarbete

+358 50 522 2354
Jasmn Rautakorpi

Koordinator, utvecklingssamarbete

+358 45 729 2879