Reilua ja kestävää kauppaa

Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä kaupankäynnistä reilumpaa työntekijöille ja viljelijöille. Teemme yhteistyötä kaikkien tuotantoketjun toimijoiden kanssa, aina pelloilta kuluttajien ruokakoriin saakka.

Voimme saada aikaan pysyviä ja kestäviä muutoksia, kun työskentelemme tuotantoketjun kaikkien osapuolten kanssa. Tärkeässä roolissa ovat kuluttajat, yritykset ja poliittiset päättäjät. Yhdessä tuottajamaiden järjestöjen kanssa nostamme esiin arvoketjun epäkohtia ja onnistumisia. Käymme keskustelua eri toimijoiden kanssa, jotta tuottajien ihmisoikeudet toteutuvat, ja jotta kuluttajat Suomessa pystyvät luottamaan kaupassa valitsemansa tuotteen eettiseen alkuperään. Rohkaisemme myös kuntia ja valtiota ihmisten, ympäristön ja ilmaston kannalta eettisiin julkisiin hankintoihin. 

Reilun kaupan tavoitteena on, että tuottajat saavat äänensä kuuluviin, ja että meidän kulutustottumuksemme takaavat paremman elämän tuottajille ja heidän perheilleen. 

Tuottajamaissa vahvistamme viljelijöiden ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Tuottajajärjestöissä vaikuttamistyön osaamista kasvatetaan, jotta jäsenillä olisi paremmat valmiudet vaikuttaa paikalliseen päätöksentekoon ja kykyä analysoida paikallispolitiikan vaikutuksia järjestöille. Latinalaisessa Amerikassa toteutamme alueellista vaikuttamistyöhanketta, jossa tähdätään tietoisuuden kasvattamiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta. 

Lue lisää Reilun kaupan teemoista, joilla tehdään vaikuttamistyötä Suomessa ja Euroopassa.