Chokladresan – Berättelser om Rättvis handel

0.00

Illustrerat häfte med text som lämpar sig för skolklasserna 1–6. I häftet finns också uppgifter. Beställ bara ett häfte per klass, materialet går att kopiera.

Osasto: