Rättvis handel rf

Rättvis handel rf strävar efter att göra det enkelt för konsumenter att välja etiska, säkert övervakade produkter och informera om märkessystemet Rättvis handel. Föreningen övervakar också användningen av märket Rättvis handel i Finland och de baltiska länderna. Föreningen deltar inte själv i handel.

Utgångspunkten för vårt arbete är att öka den direkta nytta som via Rättvis handel kanaliseras till utvecklingsländerna, eftersom Rättvis handel i första hand finns till för att gagna småbrukare och anställda på stora jordbruk i utvecklingsländer.

Rättvis handel rf är en del av ett internationellt nätverk som består av av producentorganisationer i syd, Rättvis handel-organisationer världen över och Fairtrade International, som är samarbetsorganisation för såväl märkesorganisationer som producentorganisationer i olika länder.


Kontaktuppgifter

Rättvis handel rf
Kuortanegatan 1, 4e vån.
00520 Helsingfors
+358 45 127 5179
reilukauppa@reilukauppa.fi

De anställdas e-postadresser följer modellen fornamn.efternamn@reilukauppa.fi

Rea Honkanen Förvaltningsassistent

+358 45 127 5179

Sari Ignatius Ekonomi- och förvaltningschef

+358 45 643 2032

Tuija Kopra Kontaktchef

+358 50 559 5640

Butiksgrupper, kaffe, frukter och grönsaker

Jatta Makkula Kontaktansvarig

+358 40 549 4521

det civila samhället och offentlig upphandling

Tytti Nahi Chef för påverkansarbete

+358 40 772 4247

Sanna Räsänen Informatör

+358 50 5220205

Maija Seppälä Programkoordinator

+358 50 573 4709

utvecklingssamarbete

Janne Sivonen Verksamhetsledare

+358 44 356 9369

Teemu Sokka Programchef

+358 50 522 2354

utvecklingssamarbete

Jenni Sundberg Kontaktansvarig

+358 45 890 7130

produktförvaltning och leveranskedjor