Reilun kaupan yhdistys

Reilu kauppa ry edistää Reilua kauppaa Suomessa ja Baltian maissa, lisensoi Reilun kaupan merkkiä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi yhdistys toteuttaa Reilun kaupan viljelijöitä ja työntekijöitä tukevia kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.

Tutustu Reilu kauppa ry:n strategiaan

Reilu kauppa ry on osa maailmanlaajuista Reilun kaupan verkostoa, johon kuuluvat kuluttajamarkkinoilla toimivat Reilun kaupan järjestöt, viljelijöitä ja työntekijöitä edustavat organisaatiot Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, sekä niiden yhdessä omistama kattojärjestö Fairtrade International Saksassa.

Fairtrade International jäsenineen asettaa kriteerit Reilun kaupan tuotannolle, tukee ja vahvistaa Reilun kaupan vaikuttavuutta ja tekee yhteistyötä verkostolle yhteisten teemojen parissa. Reilu kauppa ry:llä on 32 jäsenjärjestöä ja se on toiminut Suomessa jo yli 20 vuotta.

Mikä on Reilun kaupan yhdistyksen tarkoitus?

Reilu kauppa ry:n toiminnan tarkoituksena on

  • edistää Reilua kauppaa ja lisensoida Reilun kaupan merkkiä Suomessa ja Baltian maissa.
  • osallistua yritysvastuuta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistys vaikuttaa muun muassa yritysvastuulainsäädäntöä ja julkisia hankintoja koskevaan päätöksentekoon.
  • edistää tavoitteitaan yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja muiden sidosryhmien kanssa. Reilun kaupan toiminnassa on mukana useita suomalaisia kaupunkeja, seurakuntia, korkeakouluja, kouluja ja työpaikkoja.
  • toteuttaa Reilun kaupan viljelijöitä ja työntekijöitä tukevia hankkeita Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Yhdistys myös valvoo Reilun kaupan merkin käyttöä Suomessa ja Baltiassa. Yhdistys ei itse osallistu kaupankäyntiin. Työn tavoitteena on Reilusta kaupasta alkutuottajille kanavoituvien suorien hyötyjen kasvattaminen sekä reilumpien kaupankäynnin pelisääntöjen edistäminen kaikessa kaupankäynnissä.

Reilu kauppa ry:n yhteystiedot ja henkilöstö

 

Ensimmäiset Reilun kaupan tuotteet tulivat suomalaisten kaupparyhmien hyllyille vuonna 1999.

32 jäsenjärjestön muodostama yhdistys.

Suomessa oli myynnissä noin 1700 erilaista Reilun kaupan tuotetta vuonna 2020.

Reilun kaupan tuotteita viljellään 75 maassa ja myydään yli 140 maassa.

Suomessa Reilun kaupan tuotteiden myynnin arvo oli 228 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Suomalaisista 86 prosenttia tuntee Reilun kaupan merkin. (Kantar TNS 2020).

Miten Reilu kauppa ry rahoittaa toimintansa?

Reilu kauppa ry rahoittaa toimintansa merkin käytöstä kertyvillä lisenssimaksuilla, ulkoministeriön tuella ja jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla. Kaikki Reilun kaupan merkkiä käyttävät lisenssinhaltijat maksavat yhdistykselle lisenssimaksua merkin käytöstä. Tällä maksulla kustannetaan myös kansainvälistä Reilun kaupan toimintaa, kuten Reilun kaupan kriteerien laatimista ja päivittämistä sekä viljelijäorganisaatioiden tukitoimia.

Lue Reilu kauppa ry:n vuosiraportti 2020

Reilu kauppa ry:n hallitus 2021

Puheenjohtaja Jaana Tyynismaa, Solidaarisuus
Varapuheenjohtaja Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry

Else Hukkanen, Kirkon Ulkomaanapu
Juska Kivioja, Akava, SAK ja STTK
Viola Luokkala, SYL
Jarno Kivinen
Terhi Lindqvist, Marttaliitto
Mari Taivainen, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry