Tällainen on Reilun kaupan kaupunki – tule mukaan!

Reilun kaupan kaupungit ja kunnat edistävät toiminnallaan eettistä kulutusta, kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista kauppaa. Reilun kaupan kaupungin tai kunnan arvonimi myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kun alla mainitut kriteerit täyttyvät.

Arvonimen säilyttämiseksi kaupungin tai kunnan pitää osoittaa konkreettisia tuloksia kriteereissä mainittujen toimintojen lisäämisestä. Kaikkea ei tarvitse tehdä heti, sillä arvonimi perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: kaupunkia voi muuttaa kestävämmäksi asteittain.

• Hae arvonimeä: täytä hakemus ja toimita se liitteineen sähköpostitse osoitteeseen jatta.makkula@fairtrade.fi tai postitse osoitteeseen Reilu kauppa ry, Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki

• Raportointipohja Reilun kaupan kaupunki -kannatustyöryhmän raportointia varten.

Reilun kaupan kaupungin kriteerit

 1.  Hankkeella on kaupungin/kunnan tuki
  • Kaupunki sitoutuu valtuuston päätöksellä käyttämään kaupungintalolla ja kaikissa omissa tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. Lisäksi kaupunki käyttää säännöllisesti myös jotain muuta reilua tuotetta. Reilujen tuotteiden käyttöä lisätään aktiivisesti laajentamalla jatkuvasti valikoimaa ja/tai volyymia.
 2. Kaupungissa/kunnassa toimii kannatustyöryhmä
  • Reilun kaupan kannatustyöryhmä takaa toiminnan jatkuvuuden. Mukana on edustajia eri osa-alueilta: yhdistyksistä, seurakunnista ja yrityksistä. Ryhmässä on vähintään yksi kaupungin ja yksi seurakunnan edustaja.

  • Arvonimen myöntämisen jälkeen työryhmä valvoo kriteerien noudattamista ja raportoi niistä vuosittain. Ryhmä voi myös ideoida toimintaa, miettiä keinoja arvonimen hyödyntämiseksi sekä viestiä Reilusta kaupasta kaupunkilaisille ja medialle.

 3. Paikallisissa yrityksissä on tarjolla Reilun kaupan tuotteita
  • Kannatustyöryhmä varmistaa, että riittävän monessa kahvilassa, ravintolassa ja hotellissa on tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Arvonimeen vaadittu yritysten määrä riippuu kunnan asukasluvusta: alle 5000 asukasta / 1 yritys; 5000-10 000 asukasta / 3;
  10 000- 20 000 asukasta / 5; 20 000-50 000 asukasta / 8; 50 000-100 000 asukasta / 10; 100 000-200 000 asukasta / 15; yli 200 000 asukasta / 20.
 4. Paikalliset yhteisöt käyttävät Reilun kaupan tuotteita
  • Seurakunnat, työpaikat, järjestöt ja urheiluseurat tukevat Reilun kaupan kaupunki -hanketta pitämällä Reilua kauppaa esillä ja käyttämällä reiluja tuotteita.

  • Reilun kaupan seurakunnat edustavat vähintään puolta kaupungin kaikkien seurakuntien jäsenmääristä. Reilun kaupan tuotteita käyttävät yhteisöt ja työpaikat viestivät aiheesta verkkosivuillaan tai hyödyntämällä valmiita tiedotusmateriaaleja.

  • Kannatustyöryhmä varmistaa, että riittävä määrä työpaikkoja ja yhdistyksiä on mukana. Arvonimeen vaadittujen työpaikkojen ja yhdistysten määrää riippuu kunnan asukasluvusta: alle 5000 asukasta / 5 työpaikkaa tai yhdistystä; 5000-10 000 asukasta / 10; 10 000-20 000 asukasta / 12; 20 000-50 000 asukasta / 15; 50 000-100 000 asukasta / 20; 100 000-200 000 asukasta / 30; yli 200 000 asukasta / 50.

 5. Kaupunki/kunta viestii ja osallistuu
  • Kaupunki osallistuu kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin valtakunnallisiin Reilun kaupan kampanjaviikkoihin organisoimalla teemaan liittyvän tilaisuuden tai tapahtuman.

  • Kaupungin tai Reilun kaupan kaupunki -kampanjan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla jaetaan tietoa arvonimestä, kaupungin sitoutumisesta eettisiin hankintoihin sekä kampanjassa mukana olevista tahoista (yritykset, työpaikat, yhdistykset ja seurakunnat) sekä Reilusta kaupasta.

  • Kaupungilla on infopiste, jossa on jaossa tietoa Reilun kaupan järjestelmästä ja tuotteista.Katso esimerkkejä, mitä Reilun kaupungin tai kunnan arvonimen jo saaneet paikkakunnat ovat tehneet.

Lue vastuullista hankinnoista.

Ajankohtaista